Raadgevend referendum

Posted on 6 april 2016

6


Ik ken niemand die exact weet waar het associatieverdrag met de Oekraïne over gaat. En natuurlijk heeft een overgrote meerderheid van bijna 70% helemaal niet gestemd. Maar van die 30% stemgerechtigden die wel gestemd hebben, was een meerderheid tegen. Het is me wat, zo’n feest van de democratie. En het kost een paar centen. 

Ik heb het niet zo op referenda. Veel vraagstukken zijn niet met een simpel ja of nee te beantwoorden. En zeker niet door de gemiddelde burger. Het ontbreekt ons (ja, mij ook) aan voldoende kennis om op dit dossier tot een afgewogen oordeel te komen. Bovendien schijnen referenda helemaal niet te gaan over de gestelde vraag. Maar over een ‘sentiment’.

Natuurlijk is een raadgevend referendum slechts raadgevend. In theorie zou een meerderheid van de Tweede Kamer kunnen besluiten de uitslag naast zich neer te leggen. Maar dat zou politieke zelfmoord zijn. In de praktijk is een raadgevend referendum waarschijnlijk een bindend referendum.

Volgens mij kiezen we professionele volksvertegenwoordigers omdat ze de tijd en de kennis hebben om namens ons verstandige besluiten te nemen. Dat is in elk geval de bedoeling. Als ik Jan Roos van Geenstijl.nl op het journaal hoor jubelen dat hij gewonnen heeft, dan bekruipt me toch het gevoel dat er iets niet helemaal goed gaat in dit land.

 

 

Posted in: Uncategorized