Krinkelhoek 2

Posted on 26 maart 2016

2


Tussen bewoners uit de krinkelhoek, Brabant Wonen en de gemeente, zijn afspraken gemaakt over de opvang, begeleiding en integratie van statushouders in de wijk. Er komen gewoon statushouders in de afgesproken huizen. De wijk gaat zich vol inzetten voor de integratie van de vluchtelingen. Maar er wordt hier afgezien van de woonvorm ‘kamerbewoning’.

Er is de afgelopen weken een situatie ontstaan waardoor deze ‘oplossing’ de best mogelijke is. Helemaal niemand is gebaat bij de ontstane onrust in de wijk. Mede door onruststokers van buiten, voelde niemand zich meer veilig in de wijk. Voorstanders niet, tegenstanders niet en vluchtelingen al helemaal niet. In deze situatie kostte wat kostte kiezen voor je gelijk in plaats van je geluk, was geen reële optie.

Wijkbewoners voelen zich in de media onterecht weggezet als racisten en asociaal volk. Ik snap dat. De wijk bestaat over het algemeen uit hele normale en goede mensen, die gewoon rustig willen wonen en werken. Maar deels heeft de wijk dat beeld ook aan zichzelf te wijten. Er zijn nu goede afspraken gemaakt over de hulp aan en de inzet voor de vluchtelingen die in de wijk komen wonen. Aan de wijk de schone taak om het beeld te kantelen.

Hoe nu verder? Want het gaat niet zo zijn dat enkele schreeuwlelijken de huisvesting van vluchtelingen dwars kunnen bomen. We hebben met zijn allen veel geleerd de afgelopen weken. Over hoe het niet moet. Maar ook over mogelijkheden en kansen om met bewoners, woningbouwcorporaties, gemeente en instelingen beter samen te werken. Want dat we samen een enorme klus te klaren hebben, dat is duidelijk.

Posted in: Uncategorized