Oss, allemachtig prachtig

Posted on 6 februari 2016

4


Oss, allemachtig prachtig. Dat is dit jaar het thema van het Osse carnaval. Een uitroep waarin enige verbazing door zou kunnen klinken. Maar ook een dankbare verzuchting. Het is een goede traditie om aan het begin van de carnaval in dankbaarheid en verwondering bijeen te komen. En hardop uit te spreken dat we het zo slecht nog niet hebben. Allemachtig, wat is Oss prachtig. De afgelopen jaren hebben we de carnavalsmis gevierd onder de bezielende leiding van diaken Vervoort. En nu met pastor Theo van Osch. Met zo’n achternaam moet dat goed komen, dacht ik zo. Deze tekst is uitgesproken als openingswoord tijdens de Osse carnavalsmis 2016.

Niet zo lang geleden raakte ik in gesprek met een mens die me toevertrouwde dat hij niet in God geloofde, omdat hij hem nog nooit gezien had. Wat wonderlijk. Ik kan er deze dagen haast niet naast kijken. In mensen wordt God zichtbaar. Waar mensen er voor elkaar zijn, waar liefde gebeurt, daar is God. Nee, dat is God. En liefde valt niet exclusief te vangen in welke levensovertuiging of religie dan ook. Ooit stierf een mens. En na zijn dood verscheen hij aan de hemelpoort. Omdat hij goed geleefd had kreeg hij een rondleiding door de hemel. Aangekomen bij een deur vroeg Petrus hem vooral heel stil te zijn op de gang achter deze deur. “Maar waarom dan,” vroeg de man. .”Sttt,” niet zo hard zei Petrus. “Daar zitten de gereformeerden. Die denken dat ze hier alleen zijn.” En die overtuiging dat de eigen overtuiging de enige juiste is, komt vaker voor. Maar geloven is geen weten. Liefde is niet exclusief. En God is niet te vangen.

God is zichtbaar in mensen die oog voor elkaar hebben. En dat is niet vanzelfsprekend. Tijdens carnaval reed een man slingerend over de weg en werd aangehouden door een agent. De agent kwam naast de auto staan en vroeg waar hij geweest was. “We zijn in een paar cafe’s geweest,” antwoordt de man. “Juist ja,” antwoordt de agent en vouwt zijn armen over elkaar. “Nu is het zo; ik volg u nu al een tijdje en merkte op dat twee kruisingen terug uw vrouw uit de auto is gevallen,” zegt de agent. De man keek naast zich, kwam er achter dat de agent gelijk had. “GOD ZIJ DANK” antwoordt de man. “IK WAS AL BANG DAT IK DOOF WAS GEWORDEN…”

God is zichtbaar in mensen. God is liefde. Wie met deze bril de carnaval bekijkt, kan niet anders dan in dankbare verwondering om zich heen kijken. Zoveel mensen die er samen iets moois van willen maken. Met een enorme en belangeloze inzet. Van bestuur, tot muzikant, van onderhoudsman tot feestvierder, van organisator tot begeleider, Krinkelkoppen, Rauw Ossekar, Dansgarde, SCVO, Blue Band, Mix of Music, Hans en Nick en pastor Theo van Osch. Het kan niet op. We hebben reden om vol dankbaarheid en verwondering te zijn. En samen te verzuchten: Oss is allemachtig Prachtig! Alaaf!foto-7 kopie

 

Posted in: Uncategorized