Opvang minderjarige vluchtelingen

Posted on 13 januari 2016

0


Zo’n 45 mensen waren aanwezig bij de informatiebijeenkomst over de opvang van acht minderjarige asielzoekers door stichting Oosterpoort in Oss. Sommige mensen waren bezorgd. Andere mensen helemaal niet. En weer anderen waren fel tegen de opvang van deze jongeren. Al met al was het een goede bijeenkomst met veel vragen en antwoorden. En met de nodige discussie.

Waar gaat het om? De stichting Oosterpoort gaat aan de wetering in Oss acht minderjarige alleenstaande vluchtelingen huisvesten. Dat zijn jongens tussen de vijftien en de achttien jaar oud, die hier geen ouders of familie hebben, maar die wel in Nederland mogen blijven. Er zijn maar heel weinig meisjes die in hun eentje vluchten. Daarom zijn Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’s) meestal jongens. De meesten komen uit Syrië of Eritrea. Die jongens zijn te jong om zelfstandig te kunnen wonen. En dus wonen ze in een gezinsvervangend huis.

De jongens krijgen, net als in een gewoon gezin, goede begeleiding en duidelijke huisregels. Daar zorgen de mentoren voor. Mentoren zijn ervaren jeugdzorg professionals. Als de jongeren thuis zijn is er altijd een mentor aanwezig in huis. Ook ’s nachts. Overdag gaan de jongeren naar school. Op de zogenaamde schakelklas krijgen ze, naast andere vakken, veertien uur per week Nederlands. Het is belangrijk dat ze de taal snel machtig worden. In hun vrije tijd worden ze gestimuleerd lid te worden van een voetbal- of andere sportvereniging. Sport en verenigingsleven zijn belangrijk voor alle jongeren. Ook voor AMV’s.

Voordat de jongens in een gezinsvervangend huis komen wonen, worden ze heel goed gescreend en geobserveerd. Sommige jongeren hebben een trauma en zijn niet geschikt om in een gezinsvervangend huis te leven. Voor die jongeren worden andere voorzieningen getroffen op andere plaatsen in het land. Met de AMV’s die in Oss komen wonen is in principe dus niets mis. Anders dan dat ze uit een door oorlog verscheurd land komen en hier geen ouders of familie hebben.

Vanaf dag een wordt er werk gemaakt van de integratie van deze jongeren. Heel indringend wordt hen duidelijk gemaakt hoe we hier in Nederland met elkaar om gaan. Dat gebeurt al tijdens de eerste opvang. En zowel op school, als thuis door de mentoren, wordt hier veel aandacht aan besteed. Nederland biedt een veilige omgeving. En de kans om iets van je leven te maken. Van AMV’s mag verwacht worden dat ze de taal leren, hun steentje bijdragen en zich gedragen volgens onze normen en waarden.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar stichting Oosterpoort heeft in het verleden ook AMV’s begeleid. Meestal kwamen die uit Afghanistan. Ervaring leert dat AMV’s over het algemeen gewone jongens zijn die erg gemotiveerd zijn om een mooie toekomst op te bouwen. Met de juiste begeleiding zouden er geen problemen hoeven te ontstaan. Er is afgesproken dat, mocht er toch iets aan de hand zijn, mensen direct contact kunnen opnemen met een van de mentoren. Ook is er een mailadres beschikbaar.

De communicatie van stichting Oosterpoort verdiende in eerste instantie zeker niet de schoonheidsprijs. Terecht waren mensen daar geïrriteerd over. Bestuurder Gerco Schep bood daarvoor zijn excuses aan. En beloofde namens Oosterpoort wat dat betreft beterschap. Buurtbewoners worden uitgenodigd eens kennis te komen maken met de AMV’s. De eerste weken zijn er 24 uur per dag extra mentoren aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. En over drie maanden wordt er een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd om samen met buurtbewoners de stand van zaken te bespreken.

Zijn alle zorgen weggenomen? Nee, natuurlijk niet. En dat is begrijpelijk. Mensen lezen kranten en kijken televisie. En er gaan in Europa de nodige dingen fout. Maar volgens mij zijn er goede afspraken gemaakt. En zijn alle vragen beantwoord. Een mevrouw vatte het aardig samen. “Ik hoop dat we hier over een half jaar weer staan en dat het allemaal goed gegaan is.” Dat hoop ik ook. En dat denk ik eigenlijk ook. Aan de betrokkenheid van de buurt zal het niet liggen. Het was een intensieve maar goede bijeenkomst.

Posted in: Uncategorized