Willem Aantjes : opdat wij niet vergeten

Posted on 22 oktober 2015

3


Op 92 jarige leeftijd is Willem Aantjes overleden. Zijn hoge leeftijd weerhield hem er niet van om fervent te twitteren. In een van laatste tweets schreef hij : “Politiek kan niet zonder ambitie en niet zonder idealen. Niets mis mee. De vraag is : staan de idealen in dienst van de ambitie of andersom?”. Deze bijdrage is geschreven door Wil van der Kruijs, voorzitter CDA-Brabant en verscheen eerder op de site van CDA Noord-Brabant.

De vraag hoe je als politicus had om te gaan met je persoonlijke idealen is steeds een belangrijke rode draad geweest in het leven van Aantjes. Aantjes had idealen en voor hem gold dat die persoonlijke idealen terug te zien moesten zijn in je politieke handelen. Voor hem was  het persoonlijke politiek  en het politieke persoonlijk.

Dat was niet voor alle politieke groeperingen, die samen het CDA wilden vormen een vanzelfsprekendheid. Maar Aantjes was behalve een idealist ook een realist. De electorale situatie noopte tot de vorming van één christen-democratische partij: het CDA. En daar werkte hij met veel overtuiging aan mee. Maar hij beijverde er zich ook zeer voor, dat het helpen van mensen, die het meest in de knel zitten de lijdende grondgedachte moest worden van die nieuwe partij.

Aantjes meende dat het Evangelie weliswaar geen rechtstreekse richtlijnen meegaf voor het politieke handelen, maar dat er wel richtlijnen uit zouden zijn af te leiden. En dat die richtlijnen bovendien ook nog heel concreet waren en niet vrijblijvend. Het ging er om “ de hongerigen te voeden, de dorstigen te laven, de vreemdelingen te huisvesten, de naakten te kleden en de gevangenen te bezoeken” zo zei hij in de toespraak , die hij als eerste fractievoorzitter hield bij de oprichting van het CDA. Een toespraak, die als “De Bergrede van Aantjes” de geschiedenis is ingegaan.

Aantjes was een begenadigd spreker en de Bergrede heeft velen in die tijd ontroerd en voor velen is het nog steeds een inspiratiebron. Maar wie mocht denken, dat Aantjes vooral een prediker was heeft het mis. Het ging er Aantjes om dat je in en aan de alledaagse politiek zou moeten kunnen zien, wat je beginselen waren.

In menig opzicht is onze partij aan Aantjes veel verschuldigd. We zouden hem het meest eren,  als we er in slagen om zijn idealen in deze tijd weer zichtbaar te maken in ons politieke handelen.  Want er zijn veel vreemdelingen die gehuisvest  en hongerigen die gevoed moeten worden.

Wil van der Kruijs,

Voorzitter CDA Brabant.

Posted in: Uncategorized