Integreren is mensenwerk

Posted on 13 oktober 2015

2


De  Nederlandse staat loopt jaarlijks 10 miljard euro aan inkomsten mis door belastingontduiking overzee door rijke en criminele Nederlanders, zo meldde NOS Nieuwsuur op 5 oktober.  Zo’n bedrag zou een berg problemen in de (ouderen)zorg, het onderwijs, defensie en de criminaliteitsbestrijding kunnen verhelpen. Toch zag ik er vorige week geen mens de straat voor opgaan en ook op internet bleef het stil. Deze gastblog is geschreven door Milko van Gool. En verscheen in het Brabants Dagblad van dinsdag 13 oktober 2015 onder de kop: “Draag zelf bij aan opvang in integratie, ook in Oss.”

Dan is het wel verbijsterend om te zien hoe vaak de oorzaak voor de inmiddels bijna spreekwoordelijke bejaarde in vieze luier wordt toegeschreven aan mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld, onderdrukking of economische uitzichtloosheid (of alle drie). Haatpredikers als Wilders en Pegida en hun achterban spreken over hen in brute ontmenselijkende termen, en dat laten we allemaal maar gebeuren. Om een paar stemmen mee te pikken doen ook sommige politici van ‘fatsoenlijk’ rechts de motieven van vluchtelingen af met pure laster (borstcorrecties?!). Dat het om individuen en families met elk een tragisch verhaal gaat, lijkt niet meer van belang. In zo’n klimaat worden gruwelijke lessen uit Europa’s recente verleden vergeten en kun je wachten op ontsporingen.

Men noemt het ‘naïef’ om te geloven dat verreweg de meeste vluchtelingen simpelweg de draad van hun leven willen oppakken en er het beste van willen maken. En toch ligt dat gewoon voor de hand. Behalve mensen van goede wil, zullen er onder hen ook individuen zijn voor wie de regels van onze samenleving (nog) niet vanzelfsprekend zijn. Die zorg heb ik evengoed. Sommige nieuwkomers zullen nog goed doordrongen moeten worden van principes van de Nederlandse samenleving als gelijkheid tussen vrouw en man, volledige en trotse acceptatie van homoseksualiteit, sociale voorzieningen als vangnet en niet als levenskeuze, en strikte scheiding van godsdienst en staat. En mocht die boodschap niet aankomen dan beschikt onze rechtsstaat over volop middelen om daar het nodige aan te doen.

Anderzijds zijn minstens even sinistere lieden en organisaties actief in de discussie over de vluchtelingen in Nederland. Op de Facebookpagina ‘Oss tegen asielwaanzin’ werd de lof gezongen van Hitler en de gaskamers (al zijn die commentaren weer schielijk verwijderd). De profielfoto toont een kruisvaarder die op het punt staat met geheven zwaard een (ongewapende) moslim de genadeslag toe te brengen. Dat ze met zulke beelden hun ware agenda verraden en islamextremisten regelrecht in de kaart spelen, lijkt de actiegroep niet te deren. Die agenda wordt nog eens onderstreept door een achtergrondfoto van twee openlijk belijdende neonazi’s uit de regio met een spandoek. Neonazi’s! Osse burgers met legitieme zorgen zouden zich niet door dit soort schorem op sleeptouw moeten laten nemen.

Oss is geen Oranje. Oss heeft 85.000 inwoners. Daarvan hebben er 15.000 een niet-Nederlandse achtergrond, waarvan zo’n 5000 moslims, de meesten van Turkse afkomst en voor een groot deel hier geboren en getogen. Zo’n stad heeft zonder meer de omvang en de spankracht om zijn bijdrage te leveren en een paar honderd vluchtelingen, nog geen half procent van de bevolking, te absorberen, zowel nu in noodopvang als later permanent. Angst zaaien is nergens voor nodig.

Om de vluchtelingen te integreren zal er wel geïnvesteerd moeten worden, en die investering is maar gedeeltelijk financieel van aard. Echte sociale, culturele en economische integratie kan alleen slagen als de bereidheid van twee kanten komt. Van de nieuwkomers worden inspanningen verwacht om Nederlands te leren en vertrouwd te raken met de Nederlandse cultuur. Ook zullen zij, zodra de asielprocedure met succes is doorlopen, zo snel mogelijk financieel de eigen broek moeten ophouden. Daar staat dan tegenover dat de samenleving waarin zij terechtkomen hen moet aanmoedigen er volwaardig deel van uit te maken.

Zo’n omgeving kan niet alleen door overheden worden gerealiseerd, maar is vooral mensenwerk. Deze week vindt dan ook een bijeenkomst plaats waar zo’n honderd vrijwilligers, clubs en organisaties gaan bespreken hoe zij kunnen bijdragen aan de opvang en integratie van vluchtelingen in Oss. Mijn gezinsleden en ik doen ook mee, omdat Oss en Nederland daar beter van worden.

Posted in: Uncategorized