Klaar met krachttermen

Posted on 17 september 2015

4


Rutte is klaar met Wilders’ krachttermen. Dat schrijft Trouw. “Termen als ‘Moslimtsunami’ of ‘testosteronbommen’, dragen niet bij aan de oplossingen die we in ons land nodig hebben.” Rutte drukt zich nog zacht uit. Het consequent gebruiken van dit soort termen is ronduit schadelijk en wat mij betreft zelfs gevaarlijk.

Inspelen op gevoelens van angst en onrust werkt. Tenminste wanneer je stemmen wilt winnen van mensen die zich om legitieme redenen zorgen maken. PVV stemmers collectief uitmaken voor racist is niet terecht. Veel zorgen zijn begrijpelijk. Wie op zoek is naar een betaalbare woning, of in een straat met louter nieuwkomers woont, heeft best reden tot zorg.

Vluchtelingen zijn er. Ook dat valt niet te ontkennen. Ook zij hebben recht op een fatsoenlijke behandeling. Voor mij is het vanzelfsprekend hen veiligheid, bestaanszekerheid en de kans een nieuw leven op te bouwen te bieden. Wilders ontkent de belangen van vluchtelingen. En vergroot de gevoelens van angst en onrust bij veel Nederlanders. Zodat iedere poging om draagvlak voor welke oplossingsrichting dan ook te vinden, op voorhand mislukt is.

In moeilijke tijden moeten we het hoofd koel houden. Echte maatschappelijke onrust is wel het laatste wat we kunnen gebruiken. Toch is juist dat waar Wilders met zijn grote woorden op aanstuurt. Sterker nog, hij roept actief op tot verzet tegen alles wat met vluchtelingen te maken heeft. Aan de andere kant helpt het ook niet om legitieme zorgen te ontkennen en diegene die ze uiten te bombarderen tot oliedom of racist.

Wilders heeft een punt. De opvang van enorm veel vluchtelingen is niet gemakkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan. En het wil al helemaal niet zeggen dat we mensen in acute nood niet moeten helpen. Dat moeten we wel. En gelukkig doen we dat ook. Als Wilders het echt op zou nemen voor zijn achterban, dan kwam hij met voorstellen voor meer sociale woningbouw. Of zocht hij naar manieren om integratie in wijken te bevorderen. Maar hij wil geen oplossingen. Hij wil meer stemmen.

“Holland van Hollanders, buitenlanders weg,” is geen oplossing. En net doen of dat wel zo is vind ik gevaarlijk. Wilders domineert het debat in Den Haag. Die grote woorden van hem en ook die van zijn tegenstanders, brengen een oplossing niet dichterbij. Het gaat niet over tegenstrijdige belangen van vluchtelingen aan de ene en Nederlanders aan de andere kant. Sterker nog. Alle mensen hebben de zelfde belangen. Het gaat om wonen, werken en veiligheid voor iedereen. Laten we het daar eens over hebben. En laten we stoppen met het opjutten van mensen met al die grote woorden. Daar komt alleen ellende van.

Posted in: Uncategorized