Bijspijkeren is nutteloos

Posted on 10 juli 2015

0


Mbo’ers die een jaar lang 30 extra lessen Nederlands volgden, hebben daar niets van opgestoken. Dat concluderen onderzoekers naar aanleiding van een proef op ROC Zadkine in Rotterdam. “Een brede aanpak van het vak Nederlands leidt niet tot resultaat bij een uiteenlopende groep praktisch ingestelde leerlingen.” 

Oei, dat is een nare conclusie. Zeker omdat staatssecretaris Sander Dekker het verbeteren van het taalniveau van leerlingen tot speerpunt heeft verklaard. “Het niveau moet omhoog. En anders geen diploma.” Veel mbo’ers lezen en schrijven te slecht om straks een diploma te halen. En met extra lessen Nederlands lossen we dat probleem dus niet op. Mooi is dat.

“Veel mbo-bestuurders denken dat het vak Nederlands is ‘afgedekt’ als er twee uur per week Nederlands wordt ingeroosterd, met een programma dat voor alle studenten gelijk is”, aldus een onderzoeker. Ik vrees dat dat klopt. En ik ben ook bang dat onze staatssecretaris iets vergelijkbaars denkt. Maar echt verbeteren lukt niet door meer of harder hetzelfde te proberen.

Ik heb het al vaker geschreven. Er zijn kinderen die kunnen oefenen tot ze een ons wegen. Maar het niveau dat Sander Dekker voor hen heeft vastgesteld zullen ze nooit halen. Het is sowieso de vraag of sommige groepen kinderen niet beter met hun handen kunnen leren werken, dan blijven blokken op een reken- of taaltoets. Toch is er een kwaliteitsslag mogelijk binnen het onderwijs. Maar niet door meer van hetzelfde te doen. En ook niet zo groot en zeker niet zo snel.

De onderzoekers komen tot een ‘opmerkelijke’ aanbeveling. Roc’s zouden hun lessen Nederlands veel beter kunnen laten aansluiten bij praktijkvakken. Dat is oud nieuws. Een mens gaat pas iets leren wanneer hij er het nut van inziet. Maar volgens mij zou er nog veel meer winst te boeken zijn door de normale dingen gewoon goed te doen. Door een regelmatig lesrooster zonder tussenuren en lesuitval bijvoorbeeld. En vooral door te investeren in goede docenten. Alle taalachterstanden haal je er niet mee in. Maar beter wordt het zeker.

Posted in: Uncategorized