Wijkagent op school tegen radicalisering

Posted on 3 juni 2015

4


“Radicalisering is iets anders dan loverboys of pesten.” Dat zegt kamerlid Potters van de VVD. “En daarom is de aanpak binnen het onderwijs veel te weinig specifiek. De wijkagent of de AIVD moet veel eerder worden ingeschakeld.” De uitspraken van de heer Potters leveren hem een mooi persbericht op. Verder is het schadelijke onzin.

Radicalisering van een individu is niet te voorkomen. Zelfs niet als je alle leerlingen van iedere school preventief zou laten screenen door de AIVD. Deze onbevredigende waarheid is ook bij de VVD bekend. In die zin zijn de woorden van Potters slechts nutteloze praatjes voor de bühne. Maar het is erger dan dat. De VVD speelt in op gevoelens van angst om in het nieuws te komen. En dat is nooit een goed idee.

Een school hoort een gemeenschap te zijn. Naast kennisoverdracht is het opvoeden van kinderen de belangrijkste taak van het onderwijs. Opvoeden kan alleen in een sfeer van vertrouwen. Het normaal begeleiden van een kind op weg naar volwassenheid is onmogelijk in een vijandige sfeer van toegangspoortjes, beveiligers, veiligheidsdiensten, politie en justitie. De VVD gelooft doorgaans niet in de maakbaarheid van de samenleving. Behalve waar het ‘veiligheid’ betreft. Veiligheid kan in het liberale denken met repressie worden afgedwongen. Wie alleen een knuppel heeft, denkt dat een pak rammel de oplossing voor alle problemen is.

Natuurlijk worden wijkagenten en veiligheidsdiensten straks niet op grote schaal binnen het onderwijs ingezet. Dat hoeft niet, dat werkt niet en dat is ook niet te betalen. Op zich vind ik het prima dat de heer Potters de krant wil halen. En iedere belofte om moslimextremisten stevig aan te pakken levert stemmen op. Maar wat ik Potters echt kwalijk neem is dat hij scholen wegzet als broeinesten van radicalisering. Ik ben het eens met kamerlid Jadnanansing van de PvdA. Zij stelt dat de inzet van een agent onterecht het signaal afgeeft dat er met de veiligheid op scholen iets ernstig mis is. Spelen met gevoelens van angst om het nieuws te halen. Dat is een beproefd recept. Natuurlijk is dat schadelijk. Maar het levert wel stemmen op. Dat dan weer wel.

Posted in: Uncategorized