Geld tekort? Laat de gemeente betalen!

Posted on 13 april 2015

4


In 2014 zijn mensen minder lang thuis blijven wonen dan Den Haag had verwacht. Dat kost geld. En dat geld was niet begroot. Het kabinet heeft dus een budgettair probleem. ‘Gelukkig’ is er voor elk probleem een oplossing. Door nog eens goed naar de cijfers te kijken is een manier gevonden om gemeenten voor de extra kosten op te laten draaien.

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg aan AWBZ-doelgroepen die onder de jeugdwet en de Wmo vallen. Om die zorg te kunnen leveren krijgen gemeenten geld uit Den Haag. De hoogte van dat bedrag is gebaseerd op cijfers uit 2013. Op basis van dat bedrag hebben gemeenten contracten gesloten met (zorg)aanbieders om de zorg goed in te kopen. Het geld dat beschikbaar is voor zorg, gaat naar de zorg. Tot zover het goede nieuws.

De rekenwonders van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn er achter gekomen dat in 2014 minder geld aan deze doelgroep is besteed dan begroot. De conclusie is snel getrokken. Gemeenten krijgen dus teveel geld om zorg in te kopen. Dat geld kan dus best worden afgeroomd om het budgettaire probleem van Den Haag op te lossen. Dat lees ik in een brief van de VNG. Dat kan toch niet waar zijn? Nog even afgezien van de inhoud, zo gaan we toch niet met elkaar om?

Gemeenten hebben contracten gesloten met zorgaanbieders op basis van bedragen die door het Rijk zijn toegezegd. Als de VNG gelijk heeft, dan lijkt het er op dat gemeenten al dit jaar 125 miljoen voor de jeugd en 145 miljoen euro voor de Wmo minder krijgen overgemaakt dan was afgesproken. Gemeenten draaien dus op voor een budgettair probleem van Den Haag. Dat gaat best gemakkelijk toch? Probleem opgelost. En als er binnen de zorg iets verkeerd gaat, wijzen we gewoon naar de gemeente. Een budgettair probleem is voor Den Haag geen groot probleem. Laat de gemeente maar betalen!

Posted in: Uncategorized