Parkeerkaart doorgeven? Moet kunnen.

Posted on 21 maart 2015

7


De Socialistische Partij Uden heeft vragen aan het college van B&W gesteld. De SP wil weten wat de gemeente Uden doet met automobilisten die hun parkeerkaartje krijgen van een ander, omdat er nog voldoende tijd op het kaartje staat. De rechter in Arnhem besloot dat een mevrouw uit Nijmegen terecht beboet werd, omdat ze een kaartje gebruikte dat ze van een ander gekregen had.

Een mens kan zich afvragen waarom de SP in Uden vragen stelt over een oordeel van de rechtbank uit Arnhem, over een mevrouw die een boete kreeg in Nijmegen. En men kan zich ook afvragen hoeveel Nederlanders er per jaar een boete krijgen, omdat ze gebruik maken van een nog geldig parkeerkaartje van een ander. Ik vermoed dat dat er vrijwel geen zijn. De kans dat iemand in Uden het afgelopen jaar om die reden een boete kreeg, acht ik zeer klein.

Een mens kan zich ook principieel opstellen. En zeggen dat iemand die een kaartje kocht voor de bioscoop en in de pauze weg moet, zijn buurman niet de tweede helft van de film kan laten zien. Juridisch zal de rechtbank vast gelijk hebben. Ik vraag me af wie in Godsnaam een boete geeft aan iemand die een geldig parkeerkaartje gebruikt, gekregen van een ander. En ik vraag me helemaal af welke gemeente de krant wil halen, doordat de rechtbank de juridische juistheid van die belachelijke boete vast moet stellen.

Posted in: Uncategorized