Duidelijkheid over tarieven Hulp bij Huishouding

Posted on 13 maart 2015

4


Er is een nieuwe CAO afgesloten. Die CAO kan er voor zorgen dat thuiszorgmedewerkers meer loon gaan verdienen. CAO’s worden afgesloten tussen aanbieders en vakbonden. Gemeenten kopen zorg in. Ze gaan niet over arbeidsvoorwaarden. Maar gemeenten moeten wel zodanige tarieven betalen, dat instellingen aan de CAO kunnen voldoen. Er wordt enorm op de thuiszorg bezuinigd. Gemeenten kunnen dus niet zomaar hogere tarieven betalen. En hogere loonkosten met minder geld, zorgen voor minder zorg en minder arbeidsplaatsen. Dat is voor gemeenten een groot probleem. De vraag is nu of de staatssecretaris tarieven vast zal stellen. Op die manier kan er een einde komen aan een lastige discussie. Tot nu toe biedt de staatssecretaris geen enkele helderheid.

Gemeenten zitten in een lastig parket. 40% minder geld om de hulp bij het huishouden in te kopen, dat is geen kleinigheid. Geen wonder dus, dat er grote onrust is ontstaan. Sommige instellingen gaan failliet. Mensen krijgen minder hulp. En thuiszorgmedewerkers verliezen hun baan. Den Haag kan geen 40% bezuinigen en denken dat er niets gebeurt. Er ontstaat ook onrust over de arbeidsvoorwaarden. Enkele zorgaanbieders betalen meer dan alle anderen. Die instellingen gaan als eerste failliet. Als medewerkers van zo’n instelling ergens anders solliciteren, worden ze volgens de nu geldende CAO betaald. En dat is dikwijls wel tegen een lager loon dan voorheen.

Je baan verliezen en dan werk moeten accepteren tegen lagere arbeidsvoorwaarden, dat is heel vervelend. En er was toch een nieuwe CAO? En met die nieuwe CAO zou ik toch meer gaan verdienen? Waarom dan lagere arbeidsvoorwaarden accepteren? Zo ontstaat onduidelijkheid en ruzie. Instellingen gaan uit zichzelf niet meer betalen. Want dan gaan ze failliet. Gemeenten kunnen niet meer betalen. Want ze worden 40% gekort. En het Rijk gaat niet betalen. Want ze wilden juist bezuinigen.

Helderheid over vastgestelde tarieven kan alleen Den Haag geven. Als er hogere tarieven zullen worden vastgesteld, dan gaan thuiszorgmedewerkers meer verdienen. Tenminste als bedrijven die zorg aanbieden er voor kiezen om hogere tarieven te gebruiken voor hogere salarissen. Ook daar gaan gemeenten niet over. Omdat gemeenten niet meer geld gaan krijgen, kunnen ze dan dus minder zorg inkopen. Of ze moeten uit eigen middelen fors bijbetalen, met geld dat er eigenlijk niet is.

Als de staatssecretaris gemeenten dwingt om hogere tarieven te betalen, zijn gemeenten de klos. Maar als hij dat niet doet, dan worden de vakbonden boos. Wat gaat Van Rijn nu doen? Iedereen heeft baat bij duidelijkheid. Behalve de staatssecretaris. Die krijgt ruzie zodra hij klare wijn schenkt. Of met de Nederlandse gemeenten, of met de vakbond. Waarschijnlijk komt er dus geen duidelijkheid vanuit Den Haag. Want dan blijft het daar mooi rustig. En zullen vakbonden met gemeenten op lokaal niveau ruzie maken over de arbeidsvoorwaarden van thuiszorgmedewerkers. Maar daar gingen gemeenten juist niet over!

Toe maar. Dat kan er nog prima bij. Den Haag, neem je verantwoordelijkheid. En schenk klare wijn over tarieven. Wat wil je? Hogere lonen? Of toch wat meer zorg en werkgelegenheid? Kies in Godsnaam en laat gemeenten en bonden niet ruziemaken over zaken waar ze niet over gaan.

Posted in: Uncategorized