Religies ‘ontmannelijken’

Posted on 17 januari 2015

9


“De meeste religies maken een hiërarchisch verschil tussen mannen en vrouwen. Maar vrouwen eisen hun vrijheid op.” Dat constateert Nelleke Noordervliet in Trouw. “Vrouwen laten zich niet meer behandelen als inferieure wezens. Zij eisen hun vrijheid op. En ze dreigen de mannelijke signatuur van religies te doorbreken.” 

Ik hoop dat  Noordervliet gelijk heeft. Het is gewoon schandelijk dat er hiërarchisch onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen binnen religies. Ik heb het altijd wonderlijk gevonden dat de rol van de vrouw binnen de katholieke kerk zo beperkt is gebleven. Historisch gezien zal er wel een verklaring voor te vinden zijn. Maar dat vrouwen ook nu nog accepteren dat ze officieel geen rol van betekenis hebben binnen de mis, dat is toch raar? En dat de mannen die het ‘voor het zeggen hebben’ niet zelf op het idee komen dat het anders moet, dat is ook raar.

De meeste religies maken onderscheid tussen man en vrouw. Noordervliet: “Mannen (krijgers, strijders) hebben het voor het zeggen. Die structuren botsen met de ontwikkelingen binnen de samenleving, niet alleen de westerse. In een globale wereld kunnen groepen zich niet hermetisch afsluiten van wat elders gebeurt.” Ik hoop dat Noordervliet gelijk heeft. En dat vrouwen zich niet langer zullen laten behandelen als ondergeschikte wezens. (De hoop dat de ‘superieure wezens’ zelf op dat idee komen heb ik opgegeven.) Dat zou mooi zijn binnen de katholieke kerk. En ik ken nog wel een paar religies meer waar dat voor geldt.

Noordervliet: “En hoewel ik vrouwen niet zonder meer als vredesduiven wil zien – ook vrouwen kunnen heerszuchtig zijn – zou een ‘ontmannelijking’ van religies zeer aanbevelingswaardig zijn.”  Zo is het maar net. Ik hoop dat de beweging die Noordervliet ziet, ook echt van de grond komt. Binnen de katholieke kerk, en zeker ook daar buiten.

Posted in: Uncategorized