Gemeenten meer belasting laten heffen

Posted on 8 januari 2015

3


Minister Plasterk wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om belasting te heffen. Nu gemeenten steeds meer taken van de rijksoverheid overnemen zouden zij minder afhankelijk moeten worden van wat zij van het Rijksoverheid krijgen. Plasterk: “Het kabinet onderschrijft de gedachte dat een verruiming van het lokale belastinggebied past bij de verruiming van het gemeentelijke takenpakket.”

Dat is toch aardig van mijnheer Plasterk. Dat hij zo mee wil denken met gemeenten. Want inderdaad krijgen gemeenten steeds meer taken van de Rijksoverheid. En inderdaad krijgen zij daarvoor steeds minder geld. En hoe minder gemeenten afhankelijk zijn van de overheid, hoe beter zou ik zeggen. Toch zitten er aan het voorstel van Plasterk enkele vreemde kantjes.

Waar zijn we mee bezig als gemeenten gedwongen zijn meer belasting te heffen omdat ze anders de zogenaamde decentralisaties niet kunnen betalen? Gedwongen worden lokaal meer belasting te heffen omdat mijnheer Plasterk landelijk de belastingen niet wil verhogen, dat kan toch niet? Zeker niet als dat verkocht wordt onder het mom van ‘zelf keuzes maken’.

Plasterk denkt dat de betrokkenheid van de burger bij de lokale politiek wordt vergroot, wanneer gemeenten meer grip krijgen op hun inkomsten en zelf keuzes kunnen maken voor hun uitgaven. Daar zou hij best eens gelijk in kunnen hebben. Op zich is het mooi wanneer gemeenten meer ruimte krijgen om belasting te heffen. Maar alleen als de belastingen vanuit het Rijk met eenzelfde percentage af zullen nemen. Anders biedt je geen ruimte, maar dan lever je burgers en gemeenten gewoon een streek.

Posted in: Uncategorized