Euthanasie of doodstraf

Posted on 6 januari 2015

6


De Belgische zedendelinquent Frank van den B. zit al dertig jaar gevangen. Volgens psychiaters is de man geestelijk niet in orde. En lijdt hij erg onder zijn gevangenschap. Van den B. vindt dat hij geen goede begeleiding krijgt en dat zijn leven uitzichtloos is. Afgelopen zaterdag werd duidelijk dat hij na jarenlang procederen euthanasie mocht laten plegen. Maar de arts die hem de dodelijke injectie toe zou dienen, wil niet meer

Wat je misdrijf ook is, ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. En als ik de berichten mag geloven, is België al veertien keer veroordeeld door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voor de ‘onmenselijke of vernederende bestraffingen’ die gedetineerden er ondergaan. Misschien is het begrijpelijk dat Van den B. liever wil sterven dan tot zijn natuurlijke dood in uitzichtloze ellende te verkeren. Maar in plaats van euthanasie als ‘doodstraf op aanvraag,’ kan er beter iets gedaan worden aan zijn levensomstandigheden. Een humane behandeling in plaats van een injectie.

Een tijd geleden speelde de discussie rond ‘de pil van Drion’. Het idee achter die pil was dat oude mensen zelf moeten kunnen bepalen wanneer hun leven voltooid en uitzichtloos geworden is. En dat aan dat leven, door het slikken van die pil, op een menswaardige manier een einde gemaakt kan worden. Ik gun iedereen een mooie dood. En ik gun niemand een uitzichtloos leven. Maar misschien zijn er andere oplossingen mogelijk dan het euthaniseren van gezonde mensen. Breng eenzame mensen een bezoekje in plaats van een pil.

Voor mij is het leven iets heiligs. En in ieder geval niet iets waar nonchalant mee omgegaan kan worden. Ik ben niet principieel tegen euthanasie. Uitzichtloos lijden hoeft wat mij betreft niet nodeloos te worden gerekt. Maar wanneer gezonde mensen hun leven zinloos vinden, dan is een zelfverkozen dood toch geen oplossing die de samenleving aan moet dragen? Levenslang? Weet u dat wel zeker? Neem toch een injectie. Dan bent u er in een keer van af! En het is nog goedkoper ook! Oud en eenzaam? Neem de ‘pil van Drion’. Dan heeft u nergens meer last van! Neen, een samenleving die werkelijk menselijk wil zijn, zoekt naar een menselijk leven en niet alleen naar een menselijke dood.

 

Posted in: Uncategorized