Homoseksualiteit en de kerk

Posted on 18 oktober 2014

4


Homoseksualiteit blijft een moeilijk thema. Voor sommigen binnen de kerk althans. Waar Paus Franciscus eerder dit jaar al had aangegeven dat oordelen over iemands seksuele geaardheid er wat hem betreft niet bij is, lijkt een behoorlijk aantal bisschoppen meer moeite te hebben mensen te accepteren zoals ze zijn. 

Volgens NRC haalde een voorstel dat voor een meer respectvolle omgang met homoseksuelen en gescheiden mensen had moeten zorgen net niet de benodigde 2/3 meerderheid. Een aantal bisschoppen wil afstand nemen van de officiële leer van de kerk, waarin veroordelend wordt gesproken over homoseksuelen. Dat is hoopvol. Maar een voldoende meerderheid is het dus nog niet. Dat is jammer. En wat mij betreft is dat maar moeilijk te accepteren.

Het conservatieve deel van de kerk voert een achterhoedegevecht. Tenminste dat voel ik, wanneer ik de dagelijkse praktijk in veel parochies zie. Hoe iemand geaard is, daar wordt niet naar gevraagd. En dat wordt, heel terecht, ook niet relevant gevonden. Verschillende Osse pastores spreken zich actief uit voor de acceptatie van homoseksuelen. Het kan dus wel. Ook in Oss. Misschien moet ik meer geduld hebben. En tevreden zijn met de dagelijkse praktijk. Meestal volgt de theorie die praktijk. En gelukkig niet andersom.

Posted in: Uncategorized