Angst voor vluchtelingen

Posted on 8 oktober 2014

5


“Geachte wethouder, wij zijn een handtekeningenactie begonnen tegen de komst van vluchtelingen. Er is weinig bekend over deze mensen. Onze veiligheid doet er blijkbaar niet toe. Wanneer durven beleidsvoerders hun verantwoording eens te nemen en op te komen voor de belangen van Nederlanders? Omdat ik niet bekend wil worden, is deze brief niet voorzien van een afzender.” Duidelijke taal. En het is te simpel om zo’n anonieme brief af te doen als dom racisme van een enkeling.

Het gerucht gaat dat veel vluchtelingen uit Syrië en Irak terroristische bedoelingen hebben. En er zijn politieke partijen die er baat bij hebben zulke geruchten te voeden en te onderhouden. Wie de krant leest of naar de televisie kijkt, wordt bang van wat hij ziet. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Juist uit landen waar mensen elkaar op de meest wrede manieren naar het leven staan, vluchten veel mensen. En die mensen komen ook naar Nederland. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft geen aanwijzingen dat organisaties als Islamitische Staat strijders als vluchteling naar Nederland hebben gestuurd. De minister zei dat in antwoord op vragen van de PVV. Toch zijn veel mensen er niet gerust op.

We kunnen het merken, ook in Oss. Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, neemt toe. En het aantal vluchtelingen dat in Oss geplaatst moet worden, groeit dus ook. Natuurlijk brengt dat moeilijkheden met zich mee. We doen ons uiterste best. Maar Oss heeft, net als andere gemeenten, moeite om passende woonruimte voor asielzoekers te vinden. Wettelijk moeten we fors meer asielzoekers opnemen dan we kunnen. En wat niet kan, doen we niet. Daar is niet iedereen blij mee. We hebben daarom van de provincie inmiddels het predikaat ‘code oranje’ gekregen. Dat maakt me niks uit. En een kleurcode heeft verder ook geen gevolgen. We doen wat we kunnen. En meer mag er niet van ons gevraagd worden.

Stichting Vluchtelingenwerk doet er alles aan om asielzoekers in Oss te helpen, te begeleiden en zelfredzaam te maken. Bij zelfredzaamheid past ook integratie in de straat en de buurt. Dat was nooit gemakkelijk. Maar met al die verhalen over terroristische asielzoekers wordt het er ook niet gemakkelijker op. Nederland wil vluchtelingen uit crisisgebieden helpen. En in Oss dragen we daar ons steentje aan bij. Ik kan me bepaalde angsten echt wel voorstellen. Al zijn ze misschien niet terecht. Onbekend maakt onbemind. En daar kunnen we allemaal wel iets aan doen. Dat werkt vast beter dan een handtekeningenactie of een anonieme brief.

 

Posted in: Uncategorized