Kafka

Posted on 4 september 2014

6


“Burgers krijgen inkomensondersteuning via gemiddeld dertien regelingen, waarbij acht verschillende inkomensdefinities worden gebruikt. Verschillende instellingen zijn ervoor verantwoordelijk, zoals de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de gemeenten. Ze hanteren allemaal hun eigen inkomensgrenzen en -definities, betalingsmoment en aanvraagtermijnen.” Dat schrijft de Volkskrant. En niet alleen inkomensondersteuning is verschrikkelijk ingewikkeld georganiseerd. Eigenlijk alles waar de overheid zich mee bemoeit. Dat is met een ICT-applicatie echt niet meer op te lossen.

Gisteren interviewde ik een man met schulden, huisvesting- zorg- en woningproblemen. “Het lijkt soms wel Kafka,” zei hij. Hij ervoer de overheid als een onbegrijpelijke machine van regeltjes, definities en wetten die voor een normaal mens niet meer te bevatten is. Ik ga zelfs nog verder. In ons land bestaan er zoveel regels, regelingen, definities en wetjes dat het niet eens meer te besturen is.  Onze verzorgingsstaat is een zichzelf in stand houdend  apparaat geworden dat zo ingewikkeld in elkaar zit, dat het de vraag is of scherp bijsturen op korte termijn überhaupt mogelijk is.

Neem de AWBZ, die over een paar maanden onder de verantwoordelijkheid van gemeenten valt. Gemeenten hebben betrouwbare cijfers nodig om de juiste zorg in te kopen. Maar de cijfers van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), het onderzoeksbureau Vektis (zorgverzekeraars) en het Centraal administratiekantoor (CAK) lijken niet eens op elkaar. Cijfers die gemeenten krijgen zijn onbetrouwbaar, onduidelijk en onvolledig. Dat is ook zo bij de transitie van de jeugdzorg. De gegevens die het Rijk gemeenten aanlevert stroken op geen enkele manier met de cijfers die de (honderden!?) zorginstellingen aan ons geven. En daar word je dan als gemeente verantwoordelijk voor.

Het zou toch niet zo ingewikkeld hoeven zijn volgens mij. Het moet toch af te spreken zijn dat iedereen voortaan werkt met één manier van factureren, één set van definities, één manier van administreren van persoonsgegevens, één manier van kostprijsberekening enz. enz. Dat moet toch gewoon af te dwingen zijn? Het bijsturen van een olietanker in volle vaart is moeilijk en kost veel energie. Maar als eigenlijk niemand precies kan zeggen hoe zo’n ding werkt, dan wordt het wel erg ingewikkeld. Laten we één ding afspreken. Eerst heldere en eenduidige cijfers en definities. En daarna pas een overdracht van verantwoodelijkheden naar gemeenten. Had Kafka nu geleefd dan had hij Der Prozess nooit geschreven. Dan had zijn meesterwerk ongetwijfeld ‘Die Transitie’ geheten.

Posted in: Uncategorized