Zoektocht naar waarheid en erkenning

Posted on 13 augustus 2014

2


ISIS is de nieuwe gezamenlijke vijand van het westen. Bij verreweg de meeste mensen, ook moslims, roept ISIS enkel afschuw op. Maar waarom heeft ISIS ook aanhangers in het westen? En wat kunnen we doen om de voedingsbodem van ISIS in ons land te verkleinen? 

Gastbog van Maurice Willemsen, commissielid CDA Oss.

Wat ook de reden is voor het verketteren van mensen die oorspronkelijk uit moslimlanden komen, de meesten willen gewoon een normaal bestaan opbouwen. En niet alleen moslims worden soms uitgesloten. Joden worden verketterd omdat ze met Israël geassocieerd worden, homo’s omdat dat vreemd is voor velen, wielrenners omdat ze de hele weg in beslag nemen. Hun reacties zijn voorspelbaar. Mensen die zich gekwetst voelen gaan zich extremer uiten.

Moslims in westerse landen worden nogal snel geassocieerd met criminaliteit en extremisme. Zeker sinds 9/11. De daden van extremisten zijn nooit goed te keuren, maar hoe komt een mens zo ver? Waarom gaan sommige Nederlandse moslims in het buitenland vechten? Allemaal willen we veiligheid en gewaardeerd worden om wie we zijn. Ook de moslims in het westen. Afgewezen worden leidt bij vele mensen tot extreme reacties; zelfmoord, agressie, het zoeken naar waarheid en radicalisering van hun geloof.

Ik geloof zelf ook in God. Het geloof kan houvast bieden. Maar voor sommigen wordt houvast een een heel zwaar anker. Dan wordt geloof als in beton gegoten. Voor hen is het rotsvaste geloof in een betere en stabielere wereld de enige bron van houvast en geborgenheid. Zonder die enige bron is het leven niets meer waard.

Nogmaals, extremisme treedt buiten de geboden van welke god of profeet dan ook. Toch moeten wij eens beseffen hoe het is als je vaak wordt afgewezen om je afkomst, geloof, hobby of huidskleur. De meeste extremisten zijn zoekers naar de waarheid en erkenning als mens. Vooral dat laatste. Uitwassen kun je aanpakken. Maar het bevechten van drijfveren lost niets op! Zoals we in Den haag kunnen zien leidt dit alleen maar tot meer tegenreacties.

Het is een lange termijn oplossing, maar respecteer je medemens, dus ook moslims, Marokkanen, Turken, homo’s, joden, zigeuners, Polen, priesters, veganisten, Chinezen, voetbalfans, hardrockers, Surinamers, schizofrenen, zwervers, etc, etc. Wie het gevoel heeft er bij te mogen horen zonder vooroordelen, heeft veel minder redenen zich extreem te uiten.

Uitsluiting leidt tot extreme reacties, en in het geval van moslims dus extra voeding voor extremistische gevoelens. De voedingsbodem voor extremisme wordt vanzelf kleiner als het geloof niet langer de enige bron van veiligheid en zekerheid is. Als  onze moslimjongeren zich ook in onze maatschappij geborgen en gewaardeerd kunnen voelen.

Posted in: Uncategorized