Gott mit uns

Posted on 4 augustus 2014

18


Gott mit Uns, dat stond op de wapenuitrusting van Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet dat das Reich iets met God of godsdienst te maken had of wilde hebben. In tegendeel zou ik zeggen. Maar het is altijd handig, wanneer je God voor je eigen doeleinden kunt misbruiken. Saddam Hoessein noemde zich ‘het zwaard van Allah’. Maar deed alles wat God verboden had. Zelfs president Poetin schijnt van hogerhand te hebben doorgekregen dat Onze Lieve Heer plannen met hem en met moedertje Rusland heeft.  

Het is niet zo ingewikkeld om teksten uit welk boek dan ook zo te interpreteren dat ze voor je eigen politieke doeleinden te gebruiken zijn. Zo kun je als Jood met de Thora in de hand beweren dat Israel inclusief de Palestijnse gebieden aan je gegeven zijn. En dat Palestijnen wiens land wordt afgepakt of wiens huis wordt platgegooid, eigenlijk indringers zijn die niet zo moeten zeuren. “We bellen toch keurig op, wanneer we die bom gaan gooien? Nou dan!”

Als je sommige passages uit de Koran uit hun verband rukt, kun je als gelovige Moslim ongelovigen en Christenen het hoofd afslaan, hele streken plunderen en brandschatten en je nog idealist noemen ook. Bovendien kun je andere Moslims proberen uit te roeien, omdat ze een andere interpretatie van de Islam voorstaan. (En je bovendien politiek gezien in de weg zitten.) Het is toch gemakkelijk als je God voor je karretje kunt spannen.

In de Thora, de Bijbel en de Koran staan de zogenaamde tien geboden. “Gij zult niet moorden, gij zult niet stelen en gij zult niet liegen”, bijvoorbeeld. Het zijn woorden waar ook niet gelovigen over het algemeen prima mee uit de voeten kunnen. Onze ‘gelovige idealisten’, Christen, Moslim èn Jood  hebben daar wat meer moeite mee. Er staat ook: “Gij zult de naam van God niet ijdel gebruiken.” Dat heeft niets met een verbod op vloeken te maken wat mij betreft. Daar staat klip en klaar dat je de naam van God niet voor je eigen doelen mag misbruiken. En dat is precies wat op grote schaal gebeurt.

Ik ben ze zat, dat geboefte en die ‘idealisten’. Van welk geloof dan ook. De Belgische kunstenaar Willem Vermandere  heeft het mooi verwoord: “Die god van ‘t eigen volk is nen gruwel, die “gott mit uns” die tut mir so leit
‘k geloof niet in een god tot de tanden bewapend, in “dieu le veut” en in “god on my side”
zwijg mij van al de wrokkige goden, ‘t zij Jahweh ‘t zij Allah, de die zijn al dood
vertel ons liever van vriendschap en vrede en ‘t eerlijk delen van ‘t dagelijks brood”

amy61f

Posted in: Uncategorized