Ontslagen voorkomen?

Posted on 27 april 2014

2


“Is het college op de hoogte van de ontslagen bij die en die instelling? Wil het college in gesprek gaan? En vooral, wat gaat het college daar aan doen?” Dit soort vragen worden in heel Nederland aan colleges van B&W gesteld. En zullen de komende jaren nog veel vaker worden gesteld. En in Oss, Amsterdam, Heerlen en Vlissingen zal het antwoord steeds min of meer hetzelfde zijn. “Ja, het college is op de hoogte, ja, het college zal in gesprek gaan. En neen, het college kan ontslagen niet voorkomen.”

De kern van het verhaal is dit. Wanneer het Rijk besluit veel minder geld uit te geven aan bijvoorbeeld jeugdzorg, worden er mensen ontslagen die werken in de jeugdzorg. Wanneer het Rijk besluit veel minder geld uit te geven aan Hulp bij het Huishouden, worden mensen ontslagen die werken als Hulp bij het Huishouden. En wanneer het Rijk besluit veel minder geld uit te geven aan onderwijs of defensie, dan kost dat banen in het onderwijs en bij defensie. Iedereen die tien vingers heeft, kan dat op tien vingers natellen.

Als het Rijk besluit ergens veel minder geld aan uit te geven, worden er in die sector veel mensen ontslagen. Dat staat los van decentralisaties. En dat staat los van de politieke kleur van een college. Daar is helemaal niets aan te doen. Al zou 100% van de stemmen in de gemeente Delfzijl gaan naar een partij die de bezuinigingen die het Rijk hen oplegt, vanuit gemeentelijke middelen wil compenseren, en zou iedere inwoner van die gemeente bereid zijn tot het betalen van alle kosten die daarmee gemoeid zijn, dan nog helpt dat niet. De wet stelt namelijk grenzen aan de belasting die een gemeente mag heffen.

In Den Haag hebben ze een hekel aan een vol Malieveld. Dat kan ik je verzekeren. Ik geloof nèt niet dat bezuinigen om die reden aan gemeenten wordt overgelaten. Want laten we wel wezen. Het Rijk wil bezuinigen, maar verzwaart zelf alleen de lasten. De echte bezuinigingen worden in de vorm van decentralisaties naar gemeenten doorgeschoven. Vragen over ontslagen zijn terecht. Je baan verliezen is een drama. En van ieder college mag gevraagd worden het Rijksbeleid zo fatsoenlijk mogelijk uit te voeren. Maar geen enkele gemeente zal ontslagen kunnen voorkomen. Partijen die zouden suggereren dat dit wel mogelijk is, houden hun kiezers op een verschrikkelijke manier voor de gek.

Posted in: Uncategorized