Nederlandse taal

Posted on 4 april 2014

3


Ik sprak deze week een studente van Turkse afkomst die vroeg of ik haar wilde helpen met de Nederlandse taal. De opzet voor haar scriptie was niet goedgekeurd. En ze wist niet precies hoe ze verder moest.  De schriftelijke feedback van haar docent begreep ze niet. Dat bleek niet zo vreemd. Leest u maar mee. Dit schreef een docent van een hogeschool aan zijn studente. Inclusief taalfouten:

“In dit hoofdstuk geef je een beschrijving van de theorie die je gaat gebruiken voor in het onderzoek. Dat betekent dat in dit hoofdstuk je de theorieën moet conceptualiseren. Dit doe je om deze vervolgens te kunnen operationaliseren. Dit betekent dat je theorieën moet concretiseren in meerbare termen = definities. De valkuil hierbij is dat er geschreven wordt in opsommingen. Het moet in de vorm van verslagleggingen. Door de onderliggende verbanden tussen de begrippen te beschrijven creeër je samenhang in theoretische kader.” Huh? Ik dacht dat ik de Nederlandse taal machtig was. Maar ik begrijp er helemaal niets van. We gaan verder:

“Iedere theorie oftewel variable kun je verduidelijken door deze te starten met een korte inleiding waarin je beschrijft wat de link hiervan is naar het grotere geheel. Sluit iedere begrip af door de beschreven theorie/ begrip te definiëren. Zo kun je dus alle begrippen conceptualiseren. Sluit het hoofdstuk af met een conclusie. Dit kun je doen door een korte samenvatting te geven van alle begrippen en hoe je deze gaat inzetten ter operationalisatie.” Voor alle duidelijkheid. Deze feedback is niet verstuurd als 1 april grap. Na het lezen wist ik niet of ik moest lachen of huilen. “Maar mijn docent heeft me wel geleerd hoe belangrijk het is fatsoenlijk Nederlands te leren,” lachte de studente. Man man man.. Daar sluit ik me graag bij aan.

 

Posted in: Uncategorized