Voor straf naar school

Posted on 7 maart 2014

3


Met een diploma wordt de kans op een betaalde baan flink groter. Zoveel is duidelijk. En werk voorkomt dat jonge criminelen opnieuw de fout in gaan. Daarom heeft den Haag besloten dat een rechter jongeren voortaan ter beschikking van het onderwijs kan stellen (tbo-maatregel). Criminele werkloze jongeren moeten dan verplicht naar school. “En dan zijn veel problemen opgelost.” Dat klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is het ook.

Was het maar zo eenvoudig. “Als die raddraaiers uit zichzelf geen diploma halen, dan maken we gewoon een wet die dat zal regelen.” Er zijn ook mensen die de leerplichtige leeftijd voor alle leerlingen willen ophogen tot 23 jaar. Er zullen dan meer leerlingen een zogenaamde startkwalificatie halen is hun redenering. Maar er zijn gewoon leerlingen die op een schoolse manier niet kunnen of willen leren. Hoe vervelend men dat in den Haag ook vindt.

Een mens is geen hol vat waar een leraar tegen iemands zin, en van een veilige afstand, kennis in kan gooien tot de startkwalificatie behaald is. Al probeer je dat jaren en jaren en stellen tien rechters het verplicht. Voor sommige leerlingen is de school een kwelling en is begeleiding naar eenvoudig werk het hoogst haalbare. Andere leerlingen zijn een kwelling voor de school. En weer anderen hebben gewoon te weinig capaciteiten om een startkwalificatie te behalen. Jammer maar dat is niet anders.

Het is de verantwoordelijkheid van scholen om uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Niet om er onder rechtelijke dwang bij criminelen ‘uit te halen wat er NIET in zit.’ Scholen zijn ingericht om leerlingen die beschikken over een minimale motivatie en mogelijkheden op te leiden. Niet meer en niet minder. Om leerlingen beter te motiveren kunnen scholen nog heel veel verbeteren. Door betere lessen door betere leraren en meer betrokkenheid van ouders bijvoorbeeld. Zo kan schooluitval verder voorkomen worden. Laat scholen zich daar dan ook op richten. En dat kan beter wanneer de politiek stopt met het leggen van maatschappelijke problemen op het bordje van de school.

Posted in: Uncategorized