Laagste opkomst ooit?

Posted on 20 februari 2014

6


De opkomst bij de komende raadsverkiezingen zou wel eens historisch laag kunnen zijn. Dat blijkt tenminste uit een onderzoek van TNS Nippo. “Politici luisteren immers toch niet naar de mensen. En wat weet ik nu van de lokale politiek?” Misschien heeft TNS Nippo gelijk. En wordt de opkomst laag. Maar dat zou wel verdomd jammer zijn. Juist deze lokale verkiezingen gaan niet over drempels en lantarenpalen. Maar over zaken die de mensen echt raken. Gemeenten worden namenlijk verantwoordelijk voor regelingen rondom arbeid, zorg en onze kinderen. Gemeenteraadsverkiezingen zijn dus belangrijker dan ooit. Over die stelling heb ik gesproken in het radio 1 programma de ochtend. En dat is hier terug te luisteren.

In Nederland hebben we het relatief goed voor elkaar. Maar we maken ons wel zorgen om een aantal dingen. Hoe verdien ik straks mijn boterham? Hoe is de zorg nog georganiseerd? Hoe gaat het met mijn kinderen? Over vragen rondom die drie thema’s; arbeid, zorg en kinderen, gaat straks de gemeente. Het zou toch mooi zijn wanneer er mensen in de gemeenteraad komen te zitten die weten waarover ze praten en een richting opgaan die de kiezer wil.

Op de uitvoering van de transities en de rol van de rijksoverheid heb ik voldoende commentaar. In die zin ben ook ik niet heel erg optimistisch. Maar ik sta achter het idee van de zogenaamde transities. Zaken die mensen het meest raken moet je zo dicht mogelijk bij de mensen organiseren. En beslissingen daarover moeten ook zo dicht mogelijk bij de mensen worden genomen. De situatie in Amsterdam is echt anders dan die in Oss. Wanneer je je wilt richten op maatwerk, dan is het logisch dat je de lokale overheid meer verantwoordelijkheid en meer ruimte geeft.

Wie naar politiek op de televisie kijkt wordt ook niet vrolijk. Mensen die in de campagne woest en met rollende ogen het een beweren, kunnen na het sluiten van een coalitie opeens van gedachten veranderd zijn. Bovendien haakt zelfs de meest verstokte nieuwskijker af zodra mensen elkaar niet meer laten uitspreken en proberen elkaar met oneliners de loef af te steken. Wat politieke partijen nu echt willen weet eigenlijk niemand. En daar waar dat wel duidelijk is voelen de meeste mensen wel aan dat het zó niet zal worden uitgevoerd.

Lokaal kan dat anders zijn. Gemeenten moeten keuzes maken. We worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, grote delen van de AWBZ, passend onderwijs en regelingen rondom werk. Het is aan de lokale politici om kraakhelder uit te leggen welke antwoorden er gegeven gaan worden op vragen rondom die thema’s. En het is aan de burger om daar goed naar te luisteren, een afweging te maken en echt te gaan stemmen. Want de toekomst van zaken waar het in het leven echt om gaat is te belangrijk om zomaar aan de politiek over te laten. Ga gewoon stemmen!

Posted in: Uncategorized