Schokkend Groningen

Posted on 13 januari 2014

2


In Groningen zijn ze boos omdat het boren naar gas aardbevingen en dus schade veroorzaakt. Die boosheid wordt nog versterkt door de beroerde werkgelegenheid in de regio waar ‘Den Haag’ niets aan doet. “Nederland wordt rijk door ons gas en compenseert de schade onvoldoende. Bovendien wordt er in tijden van absolute crisis niet in Groningen geïnvesteerd.”

De boosheid van de Groningers is te begrijpen en terecht. En voor die boosheid is in den Haag maar weinig aandacht. Nederland heeft wat dat betreft een traditie hoog te houden. Al eeuwen worden er voor het ‘algemeen belang’ maatregelen genomen die lokaal niet uit te leggen zijn. En omdat er ‘lokaal’ relatief weinig mensen wonen, wordt daar ook niet echt moeite voor gedaan.

Voorbeelden zijn er te over. Om de ‘vesting Holland’ te verdedigen werd in tijden van crisis al sinds de zestiende eeuw vruchtbare landbouwgrond onder water gezet. Om te voorkomen dat men in het westen natte voeten kreeg zette de Beerse Overlaat tot 1942 bijna jaarlijks grote delen van Noordoost Brabant onder water. En, meer recent, werd nog eens bevestigd dat de Hedwigepolder, zeer tegen de zin van de Zeeuwen, onder water moet worden gezet.

Het algemeen belang gaat voor het lokale belang, bevestigde minister Kamp in de discussie rondom schaliegas nog maar eens. Kamp: “Ik begrijp heel goed dat als het een belang is voor het land als geheel, maar dat de winning in bepaalde gemeenten plaatsvindt, dat in die gemeenten men extra aandacht heeft voor het onderwerp en dat men ook kijkt naar het eigen belang. Onze verantwoordelijkheid is om besluiten te nemen die goed zijn voor het land, de bevolking als geheel.”

Ik ben het zeer met minister Kamp oneens. Democratie is meer dan ‘de meeste stemmen gelden’. Het kan niet zo zijn dat men in Groningen, Brabant of Zeeland gewoon pech heeft omdat er in Holland meer ‘belangrijke mensen’ en meer stemmers wonen. Ook de belangen van de minderheid moeten beschermd worden. Het is soms misschien niet te voorkomen  dat een pijnlijke maatregel vanuit algemeen belang genomen moet worden. Maar dan behoren de gedupeerden fatsoenlijk gehoord en gecompenseerd te worden.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat men al lang gestopt was met het winnen van gas wanneer de grond in Amsterdam en niet in Groningen zou beven. En ik denk dat minister Kamp niet eens zou spreken over schaliegas wanneer de potentiële wingebieden niet in Brabant maar onder Rotterdam of den Haag zouden liggen. Ik vind het niet verwonderlijk dat er soms voor algemeen belang gekozen wordt. Maar ik vind het gebrek aan aandacht en begrip vanuit den Haag voor mensen die onder dat algemeen belang te lijden hebben wel echt schokkend. Schokkend voor Groningen. Maar vul voor Groningen gerust ook Brabant, Zeeland enzovoort in.

Posted in: Uncategorized