Extra geld = extra regels = meer bureaucratie

Posted on 16 december 2013

0


Minister Bussemaker trekt extra geld uit voor MBO’s die goed presteren. Extra geld is altijd fijn. En er is iets voor te zeggen dat geld te geven aan MBO’s die juist goed presteren. Die kunnen in ieder geval met geld omgaan. “De scholen kunnen meer geld tegemoetzien als ze het onderwijsniveau verhogen, voortijdig schoolverlaten tegen gaan en goed aansluiten op het bedrijfsleven.” Toch is het maar zeer de vraag of extra geld helpt. Als in het verleden behaalde resultaten enige voorspellende waarde hebben zou het antwoord op die vraag een volmondig neen moeten zijn. Extra geld zorgt vooral voor extra regels en meer bureaucratie.

Wanneer de politiek een probleem ervaart dat opgelost moet worden heeft ze twee knoppen om aan te draaien. Wetgeving / meer regels, en het verder openen of juist sluiten van de geldkraan. Waarbij het openen en sluiten van die geldkraan weer aan extra regels en strenge criteria gebonden is. Meer smaken zijn er niet. En dat is nu juist het probleem. Op het moment dat de minister duidelijk maakt aan welke eisen instellingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor extra geld, worden die criteria leidend en raakt het probleem dat moest worden opgelost ernstig op de achtergrond. Extra geld levert meestal vooral meer overhead op om dat geld binnen te halen. En meer bureaucratie om te bewijzen dat het geld juist wordt besteed. Geen prettige conclusie. Wel een juiste.

Nieuwe eisen leiden tot nieuwe regels. En het stipt naleven van die regels kost soms meer tijd en moeite dan ze aan onderwijskwaliteit opleveren. Niet voor niets riep de Algemene Rekenkamer het ministerie van onderwijs op om MBO-instellingen niet telkens lastig te vallen met verzoeken om detail informatie. “Het toezicht van de minister van OCW op de mbo-instellingen leidt tot administraties die weinig verband houden met de kwaliteit van het onderwijs.”

De details van haar besluit worden later bekend gemaakt. Dus misschien valt het mee met die extra regels. En ook ik vind dat er meer gedaan kan worden aan voortijdig schoolverlaten, de onderwijskwaliteit en aansluiting op het bedrijfsleven. Natuurlijk kan een minister niet zomaar geld uitgeven zonder dat daar afspraken aan ten grondslag liggen. Maar ik hoop echt dat Bussemaker de verleiding kan weerstaan om gedetailleerde prestatieafspraken te maken. En dat extra geld nu eens niet samengaat met extra regels en meer bureaucratie. Het zou een trendbreuk zijn.

Posted in: Uncategorized