Stille nacht

Posted on 15 november 2013

2


Kerstliedjes als ‘stille nacht’ en ‘de herdertjes lagen bij nachte’ horen volgens de Nederlandse bisschoppen niet langer thuis in een mis. En worden dus niet meer opgenomen in officiële liedboekjes. Volgens het bisdom Haarlem moet dit niet worden opgevat als een verbod die liederen toch te zingen. Dat moest er nog bijkomen inderdaad. Maar het past wel in een trend binnen de Nederlandse Katholieke kerk. Meer God, minder mens.

Voor mij is de kerk niet zozeer een heilig gebouw. En zeker ook geen instituut vol absolute leerstellingen. Voor mij is het een gemeenschap van mensen die samen zoeken naar het Goede. Ieder min of meer op zijn eigen manier. Maar door geloof en traditie met elkaar verbonden. Bij die traditie horen liederen. Liederen die hoe dan ook verbinden. Samen geïnspireerd zingen doet meer goed dan een half uur luisteren. Niet voor niets stelt Augustinus dat “wie zingt tweemaal bidt.”

Hoewel al lang niet meer praktiserend katholiek, komen juist met kerstavond veel mensen naar de nachtmis. Vast niet zozeer vanwege een uitgesproken geloof. Maar zeker wel vanuit een traditie. En vanuit het vage gevoel dat we er in deze wereld misschien toch niet helemaal alleen voor staan. Je kunt er anders over denken. Maar ik vind dat mooi. Hoe meer zielen hoe meer vreugd zou ik zeggen. Die heerlijke traditie van samen zingen van liederen, al dan niet goedgekeurd door wijze mensen, moeten we koesteren. Anders wordt kerstnacht werkelijk een ‘stille nacht.’

Posted in: Uncategorized