Veel mis bij de Rotonde 2

Posted on 13 november 2013

1


Nu het stof een beetje is neergedaald en de emoties op twitter en in de media tot bedaren zijn gekomen heb ik het onderzoek van de Socialistische Partij over ‘de Rotonde’ eens grondig gelezen. Daar had ik helaas niet eerder de kans voor gekregen. En ik moet toegeven, er is niet over een nacht ijs gegaan. Naar mijn smaak is het hier en daar erg zwaar aangezet, dat wel. Maar er zitten ook veel aanbevelingen bij waar we als gemeente ons voordeel mee kunnen doen. Een stukje gratis kwaliteitszorg zeg maar. En dat is alleen maar goed. We zijn er direct mee aan de slag gegaan.

Iedere politieke partij en zeker ook de Socialistische Partij heeft arbeidsparticipatie hoog in haar vaandel staan. Iedereen wil graag meer mensen aan het werk. Over de manier waarop dat het beste zou kunnen verschillen we misschien van mening. Over het doel absoluut niet. Een debat daarover is alleen maar goed. Ik zal eerlijk zijn. Over de manier waarop ‘de Rotonde’ in de media is neergezet was ik knap chagerijnig. Er wordt daar goed werk verricht, door hele goede mensen. Natuurlijk kunnen dingen beter. Maar is daar absoluut geen sprake van ‘wantoestanden’ of iets van dien aard. Het rapport van de Socialistische Partij blijkt gelukkig genuanceerder.

De Socialistische Partij heeft voor haar onderzoek gebruik gemaakt van interviews en gegevens vanuit ‘de Rotonde’ zelf en het gemeentehuis. Daar zijn we als gemeente heel open en transparant in. En zo hoort het ook. Alle gevraagde gegevens worden direct verzameld en opgestuurd. Zo is ambtelijk ook per e-mail aangegeven dat de inspectie tevreden was met het de aanpak van de arbeidsomstandigheden. De SP was daar dus van op de hoogte. Maar de feitelijke brief waarin de inspectie klip en klaar aangeeft dat de knelpunten ook zijn opgelost is niet naar de Socialistische Partij opgestuurd. En ik was in de veronderstelling dat dat wel zo was. Niet erg. Maar wel erg vervelend dat ik op D-tv naar die brief verwees. Dat blijkt niet terecht. En dat vind ik oprecht vervelend en niet correct van me. Ik wil dat graag bij deze rechtzetten.

Op ‘de Rotonde’ wordt hard gewerkt om mensen arbeidsrijp te houden en te maken. En gelukkig met succes. Het gaat goed. Maar kan altijd beter. En we gaan aan de slag met de resultaten van het onderzoek. Ik had heel graag gehad dat hoor en wederhoor was toegepast. Het rapport was er nog beter van geworden. Maar ook al ben ik het niet met alles eens, een welgemeend compliment is ook op zijn plaats. Ze doen het toch maar, zo’n onderzoek. En dat is niet gering.

Posted in: Uncategorized