Lokaal akkoord?

Posted on 12 oktober 2013

2


Het is feest. We hebben een akkoord. De coalitie en een flink deel van de oppositie hebben knap werk geleverd. Iedereen gaat er op vooruit. De bezuinigingen zijn gehaald. Er komt meer geld voor het onderwijs. Gezinnen worden ontzien. En de publieke omroep en defensie zijn gered. Na het Kunduzakkoord, het regeerakkoord, het sociaal akkoord en het eerste tussenakkoord (VVD/PVDA) is dit het vijfde akkoord in zestien maanden tijd.

In dit vijfde akkoord  staat vast veel goeds. En er heerst een feeststemming die herinneringen oproept aan de euforie van vlak na het sociaal akkoord. Maar zodra voor iedereen duidelijk is waar al dat geld vandaan moet komen, blijkt er ook veel te zijn afgesproken waar mensen niet zo blij mee zullen zijn. Er gaat bijvoorbeeld fors extra bezuinigd worden op zorg en sociale zekerheid. Nederland is gebaat bij stabiliteit, rust en duidelijkheid. Laten we hopen dat dat in ieder geval bereikt is.

Toch ben ik er niet helemaal gerust op. Voor lokale overheden wordt het er (weer) niet duidelijker op. En lokale overheden zijn (weer) niet betrokken bij onderhandelingen. Zolang het idee bestaat dat belangrijke taken rondom jeugdzorg, AWBZ / WMO en de onderkant van de arbeidsmarkt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen lijkt me dat wel wenselijk. Of het nu het Kunduz-, regeer-, sociaal- of tussenakkoord betreft, telkens werd de ‘werkelijkheid’ voor gemeenten weer ingrijpend veranderd.

Politieke stabiliteit is belangrijk. En het is best mooi dat door het geschuif met budgetten ook in de eerste kamer een meerderheid voor een bezuinigingspakket ter waarde van zes miljard euro te vinden is. Maar stabiliteit in de echte wereld is toch wat anders. Gemeenten ervaren bijvoorbeeld geen stabiliteit maar politiek gezwabber. Ik pleit voor een duidelijke koers en heldere en haalbare afspraken met gemeenten. Richting dus, in combinatie met tijd en voldoende geld. Misschien wordt het tijd voor een laatste en definitief akkoord. Een ‘lokaal akkoord.’ Dus mèt gemeenten. Dan kan er eindelijk echt gewerkt worden aan de toekomst van Nederland. Dat wordt langzaamaan tijd.

Posted in: Uncategorized