“Medische verstrekkingen door vrijwilligers”

Posted on 3 juli 2013

4


Tijdens een uitzending van Nieuwsuur, zegt wethouder de Jager van Deventer dat “allerlei medische verstrekkingen die door professionals worden gedaan ook door vrijwilligers kunnen worden gedaan.” Technisch gesproken ben ik inderdaad best in staat mijn bejaarde buurvrouw te wassen. Maar het lijkt me voor haar en voor mij geen prettig vooruitzicht zoiets verplicht te stellen. En dat gaat ook niet gebeuren.

Gelukkig nuanceert wethouder De Jager vrijwel direct haar woorden. Ik ken mevrouw De Jager niet. En ik ken de situatie in Deventer niet. Maar het lijkt me inderdaad sterk dat ze echt van plan zou zijn werklozen te verplichten tot (medische) handelingen aan het lijf van wildvreemde bejaarden. Ik sluit me van harte aan bij de VNG die stelt dat lijfgebonden zorg in handen moet blijven van mensen die daarvoor opgeleid zijn en de zorg uitvoeren volgens professionele standaarden. “Het is dus niet zo dat je gewassen gaat worden door de buurman of een werkloze.”

Het beeld dat ouderen en hulpbehoevenden zorg zouden kunnen krijgen van jan en alleman klopt dus niet. In Oss niet, en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook in Deventer niet. Nu niet en ook straks niet en wat mij betreft nooit niet. Gemeenten worden wel verantwoordelijk voor heel veel zorgtaken. En krijgen daarvoor behoorlijk veel minder geld van de Rijksoverheid. Niet alles zal dus precies zo blijven als het nu is. Maar laten we de discussie voeren over feiten en niet over angstbeelden.

Wanneer er minder geld is, zal er zeker meer dan nu gekeken moeten worden naar de mogelijkheden die iemand nog wel heeft. En naar eventuele ondersteuningsmogelijkheden van mantelzorgers. En daarnaast natuurlijk naar de hulp die gemeenten moeten organiseren. Het nare van de ophef die nu ontstaan is, is niet alleen dat het mensen (onnodig) ongerust maakt. Dat is al erg genoeg. Maar ook dat denken over ‘eigen kracht’ en de ‘kanteling’ nog meer dan nu gezien zal worden als een bedreiging. En dat is niet terecht.

Het wachten is nu op politici uit den Haag die naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur beleidsregels gaan vaststellen waaraan gemeenten zich bij de transities zullen moeten houden. Zodat gemeenten naast minder geld (bezuinigingen zijn al ingeboekt) en weinig tijd (in razend tempo worden gemeenten verantwoordelijk) ook veel minder beleidsruimte zullen krijgen. Uiteraard blijven de (financiële) risico’s wel voor rekening van de gemeenten. Dat is een onmogelijke combinatie. Ik roep iedereen dan ook op om de discussie te voeren over de feiten. Ook wanneer wethouders vreemde dingen lijken te zeggen. Ook wanneer er ‘groot nieuws’ verkocht kan worden. En ook wanneer er gehoopt mag worden op politiek gewin. Ik ben benieuwd…

Posted in: Uncategorized