Ontplofte regelingen

Posted on 5 mei 2013

2


“Elk potje dat wordt opgetuigd, levert automatisch een grote groep nieuwe hulpbehoevende Nederlanders op die er gebruik van willen maken,” schrijft Rosanne Hertzberger in NRC. “Het gebeurde met de WAO, met het PGB, met de Wajong en met de sociale werkplaatsen. En ook de AWBZ groeit als kool. De afgelopen jaren twee keer zo hard, als Nederland vergrijst.” “En het is bijzonder ingewikkeld om zo’n ontplofte regeling weer te laten krimpen.”  

Hertzberger heeft wel een beetje gelijk. Als een regeling bestaat en je hebt er recht op, dan maak je er gebruik van. Of dat nu echt nodig is of niet. Zo kan het gebeuren dat de gastouderschapvergoeding, waarmee ouders ‘oppas’ voor hun kinderen kunnen betalen, voor een groot deel naar opa’s en oma’s gaat die toch al op hun kleinkinderen passen. Zo kan het gebeuren dat de overheid huiswerkbegeleiding betaalt voor te drukke kinderen van te drukke tweeverdieners. Zo kan het gebeuren dat de gemeente zorgt voor de hulp in de huishouding van iemand met een vorstelijk inkomen, die dergelijke hulp zijn leven lang zelf heeft betaald. En zo kan het gebeuren dat 70% van alle Nederlanders op de een of andere manier gebruik maakt van een regeling of toeslag.

Oss kende enige tijd een regeling waarbij 65-plussers een gratis fiets met trapondersteuning van de gemeente konden krijgen. Al snel maakten zoveel mensen van de regeling gebruik dat ze onbetaalbaar werd en is afgeschaft. Die kant moet het niet op met onze verzorgingsstaat. Het punt is niet dat de regelingen slecht zijn. Het punt is dat er teveel mensen zonder absolute noodzaak van regelingen gebruik maken, waardoor er voor mensen die het echt nodig hebben straks geen geld meer overblijft.

“De enige manier waarop het gezond verstand in het debat geherintroduceerd kan worden, is terug te gaan naar de oorspronkelijke bedoeling van zo’n regeling”, schrijft Hertzberger. Ze heeft wel een punt. We moeten er voor zorgen dat mensen voor wie de verzorgingsstaat ooit bedoeld was, niet lijden onder de bezuinigingen. Versoberen van regelingen is wat mij betreft niet de weg. Een strengere toelating wel.

Posted in: Uncategorized