Europese solidariteit

Posted on 4 mei 2013

4


We zijn een beetje moe van ‘het project Europa’ lijkt het wel. Eurosceptische opmerkingen van Geert Wilders spreken kiezers aan. En in Engeland stijgt de anti-Europese partij UKIP wekelijks in de peilingen. “We zijn het zat dat een overheid op afstand onze centjes uitgeeft om knoflook etende uitvreters bij te staan. Liegen en frauderen, dat kunnen ze. Maar voor werken hebben ze geen tijd!”

Natuurlijk weten we dat Europese samenwerking vrede en welvaart heeft gebracht. Solidariteit tussen arm en rijk, tussen groot en klein, het werkt! Met wat Amerikaanse hulp heeft die samenwerking er voor gezorgd dat een totaal verwoest Europa binnen korte tijd de mooiste plek op aarde is geworden. Want nog nooit, waar of wanneer dan ook in de geschiedenis, hebben mensen (vrijwel alle mensen) het zo goed gehad als hier en nu. We leven langer, zijn gezonder en zijn gemiddeld genomen gelukkiger dan ooit.

Maar solidariteit kan alleen bestaan op basis van wederkerigheid. Wanneer het idee bestaat dat de liefde maar van een kant komt, staat elke relatie onder druk. We verwachten dus terecht dat Griekenland, Portugal, Spanje en andere landen zwaar bezuinigen en totale openheid van zaken geven. Dat doen ze nu. Maar gemakkelijk is het niet. De werkloosheid is er enorm, de armoede neemt toe en de pensioenen zijn er wankel. Juist nu kunnen we hen dus niet laten vallen.

In Nederland speelt op dit moment de discussie rondom de enorme fraude met Persoons Gebonden Budgetten. Te lang hebben we gedacht dat mensen die het minder getroffen hebben slechts geneigd zijn tot het goede. Geholpen door malafide bureautjes of door eigen creativiteit blijkt er jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s met PGB’s gefraudeerd te worden. En voor een veelvoud daarvan met bijstand en andere regelingen. Ook hier vragen we terecht totale openheid van zaken. En ook hier vallen de gevolgen voor sommige mensen niet mee. Ja, fraude bestaat. En als we die niet goed bestrijden staat solidariteit ook hier onder druk. Maar er is in Nederland geen zinnig mens die alle hulp aan kwetsbare mensen om die reden stop wil zetten.

Dat mensen boos zijn wanneer landen misbruik maken van Europa hebben ze gelijk. Diep in ons hart wisten we al lang dat dat misbruik er was. Landen als Griekenland voldeden niet eens aan de afgesproken toetredingsvoorwaarden toen ze tot de EU werden toegelaten. We wisten dat misbruik bestond. Maar tot voor kort leken we het niet te willen aanpakken. Dat was schadelijk en slecht. Maar laten we niet doorslaan. Net als in Nederland moet de hulp aan kwetsbare mensen op basis van wederkerigheid blijven bestaan.

Posted in: Uncategorized