Slimmer, beter en goedkoper

Posted on 18 december 2012

3


De gemeente Oss moet, net als talloze andere gemeenten, bezuinigen. Dus proberen we alle ‘bedrijfsprocessen’ zo optimaal mogelijk voor de burger en zo goedkoop mogelijk voor de gemeente te organiseren. Met ingang van 1 januari 2013 verandert de manier van aanvragen en afhandelen van regelingen voor minima in de gemeente Oss. Het wordt beter voor de burger en goedkoper voor de gemeente.

Tot nu toe verstuurt de gemeente voor iedere voorziening binnen haar minimabeleid standaard een ‘aanvraagformulier’. Aan de hand van de teruggestuurde formulieren bekijken we of de aanvrager ‘recht’ heeft op de voorziening. Daar gaat enige tijd overheen. Bovendien weten we niet zeker of de aanvrager met behulp van de voorziening ook voldoende geholpen is. Ook moet voor iedere voorziening een nieuwe aanvraag worden gedaan. Dat is onhandig en niet bewezen effectief.

Dat gaan we anders doen. Met ingang van 1 januari 2013 moeten mensen die bijzondere bijstand of een vergoeding van het  minimabeleid willen aanvragen, contact opnemen met Zorgplein Oss. Ze worden dan uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van dat gesprek wordt direct besloten voor welke voorzieningen men in aanmerking komt. Daar gaat dus geen tijd meer overheen. Bovendien kunnen op deze manier meerdere aanvragen tegelijkertijd afgehandeld worden. Doordat tijdens het gesprek goed wordt doorgevraagd weten we beter waar behoefte aan is. Er kan dus beter maatwerk worden geleverd. “Een mens signaleert meer dan een aanvraagformulier.”

De regelingen voor minima van de gemeente Oss veranderen niet. Alleen de manier van aanvragen en afhandelen verandert. De gemeente moet bezuinigen. Maar de verandering bezuinigt niet op de regeling, wel op de uivoering. De uitvoering wordt slimmer, beter en goedkoper.

 

Posted in: Uncategorized