Tot 482 euro zorgpremie per maand

Posted on 31 oktober 2012

3


Afhankelijk van hun inkomen gaan mensen met een hoog inkomen vanaf 2014 ruim 480 euro per maand aan zorgpremie betalen. Dat meldt de NOS op basis van berekeningen naar aanleiding van het maandag  gepresenteerde regeerakkoord van VVD en PvdA. Mensen met een middeninkomen gaan ook meer betalen dan nu het geval is. Mensen met een laag inkomen juist minder. Samsom en Rutte spreken tegen dat de gevolgen groot zijn. Wie gelijk heeft kan ik niet beoordelen. Maar moet de discussie alleen over het verdelen van de rekening gaan?

Op dit moment geeft een gezin met twee kinderen dat 1,5 keer modaal verdient 23 procent van zijn bruto-inkomen uit aan collectieve zorg. Naar verwachting loopt dat in 2040 op naar 45 procent. De discussie die op dit moment in volle hevigheid losbarst gaat over de verdeling van die kosten. Afhankelijk van je politieke voorkeur wordt benadrukt dat de ‘middeninkomens’ zwaar gepakt worden (CDA), zeg je dat werken niet meer loont (D’66) of stel je dat Rutte zijn kiezers heeft bedrogen (PVV). Met dat laatste schijnen veel VVD’ers het trouwens wel eens te zijn. Toch is de verdelingsdiscussie wat mij betreft niet de belangrijkste discussie.

Iedereen zal het eens zijn met de stelling dat goede zorg bereikbaar moet zijn voor alle mensen. En vrijwel iedereen zal beamen dat het redelijk is meer bij te dragen wanneer je meer verdient.  De discussie zou breder moeten zijn dan de verdelingsvraag. Zijn er grenzen aan wat we met zijn allen voor zorg willen uitgeven, en hoe ver willen we dan gaan? Wat kunnen we van mensen zelf vragen en wat moeten we als gemeenschap echt verzekeren? Heeft je levensstijl invloed op de solidariteit die je mag vragen als je ziek bent? Hoe komen we af van de ‘perverse’ prikkels die wel degelijk in de zorg aanwezig zijn en die de kosten onnodig opdrijven?  Hoe voorkomen we meer dan nu onheus gebruik van voorzieningen? Zomaar wat vragen die ook gesteld moeten worden.

 Solidariteit is een belangrijk iets. Maar wanneer je solidariteit vraagt moet transparantie geboden worden. Of de gevolgen van het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie nu groot zijn of  niet; de verdelingsvraag en de verhitte debatten zoals die nu gevoerd worden hebben wat mij betreft een groot voordeel. De echte discussie rondom de kosten van de zorg komt alvast op gang.

Posted in: Uncategorized