Regeerakkoord

Posted on 29 oktober 2012

5


De informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) boden maandag hun eindverslag aan aan Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Er is afgesproken dat er 16 miljard euro moet worden omgebogen. Het is knap en goed dat er al zo snel een regeerakkoord ligt.

Direct na de bekendmaking van het regeerakkoord werd duidelijk wat iedereen al lang wist; een pretje wordt het niet. “Dit gaat iedereen raken,” zei Rutte in zijn eerste commentaar. En na diagonaal over het akkoord te hebben gekeken vrees ik dat hij gelijk heeft. Voor de oppositie is het prijsschieten. Even kijken waar het akkoord niet overeenkomt met je verkiezingsprogramma en het grote ‘duiden’ kan beginnen.

Afhankelijk van de (vermeende) achterban geven CDA en ChristenUnie aan dat de gezinnen en de middeninkomens het hardst gepakt worden, de SP dat er in plaats van bezuinigd geïnvesteerd  zou moeten worden en Groen Links dat het linkser en groener had gemoeten. En natuurlijk constateert de PVV dat: “De grenzen weer open gaan en mensen die de boel belazeren een plekje in Nederland krijgen en bovendien de korting op ontwikkelingssamenwerking wel een paar miljard meer had mogen zijn”.

De kabinetsformatie is vlot gegaan. En dat had gezien de enorme opdracht best anders uit kunnen pakken. Het kabinet zet zonder veel tijdsverlies stevig in op maatregelen die hard nodig zijn om de economie, de woningmarkt en de staatsfinanciën gezond te maken. Dat is toch vooral positief. Ik heb het regeerakkoord nog niet goed gelezen. Er staan vast veel dingen in waar ik me niet in kan vinden. Er staan vast ook zaken in waar ik falikant tegen ben. Maar voorlopig overheerst tevredenheid over de daadkracht en het tempo van de nieuwe coalitie en is een klein compliment vanuit de ‘oppositie’ daarvoor wel op zijn plaats. We hebben inderdaad geen tijd te verliezen. Aan de slag!

Posted in: Uncategorized