Controle op het Persoons Gebonden Budget

Posted on 24 oktober 2012

14


Binnen de gemeente Oss kunnen burgers die in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp kiezen voor hulp ‘in natura’ of voor een persoons gebonden budget waarvoor ze zelf de hulp in kunnen kopen. Tot nu toe controleerde de gemeente zeer minimaal of het geld van dat budget daadwerkelijk besteed werd aan huishoudelijke hulp. Daar komt nu verandering in.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt van alle mensen met een PGB gevraagd een aparte bankrekening te openen. Op die rekening stort de gemeente dan geld. En van die rekening wordt degene met wie een zorgcontract is afgesloten betaald. Zo weten we zeker dat gemeenschapsgeld daar terecht komt waar is afgesproken. En zo hoeft ook geen enkele client een ingewikkelde administratie bij te houden. Bovendien wordt de privacy van burgers zoveel mogelijk beschermd. Overigens is het werken met een aparte bankrekening bij een PGB via de AWBZ al heel lang verplicht. Wat mij betreft niks bijzonders dus.

Toch heeft deze controle op internet en in de krant veel reacties losgemaakt. “Waarom wordt er bijvoorbeeld voor gekozen geen verantwoordingsvrij bedrag meer te hanteren?” “En waarom wordt er geen gebruik gemaakt van uitbesteding van controle aan de Sociale Verzekeringsbank? Daar heeft de gemeente toch een contract mee?”

Het antwoord op de eerste vraag is helder. Ik vind dat het hele bedrag dat voor huishoudelijke hulp wordt uitgekeerd ook aan huishoudelijke hulp moet worden uitgegeven. Voor wat betreft de tweede vraag heb ik een paar woorden meer nodig. De gemeente Oss heeft een contract afgesloten met de sociale verzekeringsbank voor ondersteuning van mensen met een persoons gebonden budget. Deze mensen kunnen altijd gebruik maken van de SVB voor advies over bijvoorbeeld een zorgcontract. Ook kunnen zij op kosten van de gemeenschap (en dat is iets anders dan gratis) eventuele loonadministratie bij hen uitbesteden. Een controle op de uitgave van het PGB valt niet onder het contract dat de gemeente met de SVB heeft gesloten. Hiervoor zou de gemeente Oss een apart contract moeten sluiten. De kosten hiervan zijn hoger dan het zelf uitvoeren van de controle. Daar kiezen we dus niet voor.

Voor mij is het helder. Met gemeenschapsgeld moet zeer zorgvuldig worden omgesprongen. Een persoons gebonden budget is een schitterend middel om zelf de regie in handen te houden wanneer je daartoe in staat bent. Maar bij verantwoordelijkheid hoort ook een minimale vorm van verantwoording. Wat mij betreft zo goedkoop, simpel en klantvriendelijk mogelijk. En dat is precies wat we gaan vragen.

Posted in: Uncategorized