Vooruitzien

Posted on 19 september 2012

2


Politici zijn geneigd te denken in termen van een regeringsperiode van vier jaar. Kijk eens naar wat er nodig is voor ons land op de lange termijn, zegt Herman Wijffels. Hoe kunnen wij met zijn allen toewerken naar een duurzame economie en samenleving?

Daags na de (toch wel historische) verkiezingsnederlaag van het CDA, stelde mijn buurman mij de vraag wat ik ging doen om in Oss een dergelijke afstraffing te voorkomen. “Wat wil jij over anderhalf jaar bereikt hebben waarmee je de mensen kunt overtuigen om op jou of het CDA te stemmen?” “Ik ga gewoon fatsoenlijk en goed door met waarmee ik bezig ben”, zei ik. “En verder zien we wel.” De vraag verbaasde me toch wel en ik was ook een beetje geschrokken over het feit dat ik geen concreet antwoord geven kon.

In de weblog van Dan Wildeman, wordt me eigenlijk dezelfde vraag gesteld. “Ik ben benieuwd, schrijft Wildeman, hoe CDA-lijsttrekker Peters zich tegen de aanvallen van de VVD en VDG gaat verdedigen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.” Het woord lijsttrekker zou ik in ieder geval tussen aanhalingstekens willen plaatsen. (Over de vraag wie lijsttrekker wordt gaan de leden en niet Dan Wildeman). En zonder naïef te willen zijn, zou ik hetzelfde willen doen met het woord “aanvallen”. Maar de vraag is helder en mijn antwoord hopelijk ook.

Ik denk dat het altijd, maar zeker in onzekere en moeilijke tijden, onverstandig is veel nadruk te leggen op partij- of persoonlijk belang en de korte termijn. De veranderingen binnen het sociale domein die in gang zijn gezet, zijn enorm, en niet binnen anderhalf jaar gerealiseerd. Of het nu de transitie van de jeugdzorg, de wet op het passend onderwijs, ontgroening en krimp, de veranderingen rondom arbeid en participatie, zorg of de ingrijpende bezuinigingen betreft, we zijn niet gebaat bij snelle, slecht doordachte maatregelen. Dingen veranderen kan snel. Dingen goed veranderen kost tijd. Binnen het sociale domein heeft alles bovendien met elkaar te maken. Jeugdzorg kan niet los worden gezien van onderwijs. En onderwijs niet van arbeidsmarkt.  Ik heb geen behoefte aan snelle resultaten. Ik heb behoefte aan een “transformatie” met oog voor draagvlak, kwaliteit, samenhang en betaalbaarheid.

Over anderhalf jaar is dat dan ook wat ik bereikt wil hebben. Dat we in de woorden van Herman Wijffels een solide fundament hebben gelegd voor een duurzame toekomst binnen het sociale domein.  En dat de bouwstenen aanwezig zijn om daarop verder te bouwen.

En buurman; het zou mooi zijn wanneer ik mensen daarmee kan overtuigen op het CDA te stemmen. Meer niet, en minder ook niet.

Posted in: Uncategorized