Afwentelen en overnemen

Posted on 10 september 2012

7


Wanneer we over jeugdzorg en onderwijs denken, gebeurt er iets vreemds met mensen. We zien allemaal dat er iets aan schort. En dus verzinnen we steeds nieuwe en ingewikkelder systemen. Maar wat we ook verzinnen en verzonnen hebben (bureau jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin), een echte oplossing is het niet. Probleemeigenaren zijn namelijk geneigd verantwoordelijkheden af te wentelen in plaats van om hulp te vragen, wanneer iets niet vanzelf gaat. En hulpverleners zijn geneigd problemen over te nemen in plaats van mensen te leren hoe ze iets zelf kunnen doen. Menselijk en begrijpelijk, maar hardnekkig  en bijna niet uit te roeien. Zeker niet, wanneer er geld genoeg  is. En zelfs niet, wanneer we weten hoe het wèl moet. Wat kunnen we daaraan doen?

In de jeugdzorg en binnen het onderwijs worden hele systemen opgetuigd om de zorg rondom het belangrijkste wat we hebben (onze kinderen) zo goed mogelijk te laten verlopen. Bij grote en ingewikkelde systemen is het belangrijk duidelijk te weten waar je verantwoordelijkheden liggen. En dus ook duidelijk te weten waarvoor je niet verantwoordelijk bent. Kwestie van afspraken maken zou je zeggen. Helaas is de werkelijkheid niet zo nauwkeurig te beschrijven. Geen kind en geen situatie zijn gelijk. Vaker dan ons lief is wordt “een dossier” doorgeschoven totdat de systemen het er met elkaar over eens welke hulp een kind moet krijgen, en van wie. Daar gaat soms veel tijd overheen. Doordat er bovendien wel heel veel nadruk is komen te liggen op indicering en verantwoording,  is iedereen het er wel over eens dat de zorg voor onze jeugd erg ingewikkeld en duur is en dat het beter kan en moet.

Die conclusie is niet nieuw. In de kern voeren we deze discussie al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. En eigenlijk is het antwoord op die vraag al die jaren hetzelfde gebleven. Zoek de oplossing bij de “probleemeigenaren.”  Binnen het onderwijs vindt zorg plaats in de klas. In aandachtig contact tussen leerling en leraar. Wanneer een kind in de klas niet goed functioneert, versterk dan de leraar. De zorg voor kinderen vindt vooral plaats binnen het gezin, maar ook in de buurt, de sportclub etc. Of, in de woorden van Hillary Clinton, ” It takes a village to raise a child.” Versterk dus het gezin en het netwerk rond een kind zodat het echt geholpen wordt. Daar zijn geen ingewikkelde procedures en zorgoverleggen voor nodig. In principe ook geen dikke dossiers en indicatie-stellingen. Daar is eigenlijk niet veel meer voor nodig dan een andere “mindset” van ons allemaal.

En daar zit hem nu net het probleem. We weten hoe het beter kan en moet. Maar probleemeigenaren blijven geneigd verantwoordelijkheden af te wentelen in plaats van om hulp te vragen, wanneer iets niet vanzelf gaat. En hulpverleners blijven geneigd problemen over te nemen in plaats van mensen te leren hoe ze iets zelf kunnen doen. Dat zit blijkbaar in onze natuur. Wat we daar aan kunnen doen? Waarschijnlijk niet veel. Maar wat we in de toekomst ook bedenken, als we daar niet anders mee omgaan, verandert er helemaal niets.

Posted in: Uncategorized