Handhaving en solidariteit

Posted on 7 september 2012

0


Ons stelsel van sociale zekerheid is alleen in stand te houden, wanneer misbruik streng wordt aangepakt. Goede handhaving is wat mij betreft een voorwaarde om solidariteit te blijven waarborgen. Maar hoogwaardige handhaving heeft ook een zorgkant. Door meer nadruk te leggen op preventie, proberen we straffen en terugvorderingen te voorkomen. Dat bespaart mensen veel ellende.

Vrijwel niemand heeft er moeite mee een deel van zijn inkomen af te staan om mensen in nood te helpen. Niemand kiest er voor om werkeloos, ziek of arbeidsongeschikt te worden. En bovendien kan dat iedereen wèl overkomen. Dat we een goed sociaal vangnet hebben opgebouwd, is iets om trots op te zijn, is iets om te koesteren. Iets om heel zuinig op te zijn.

Solidariteit is een mooi maar kwetsbaar iets. Wanneer mensen het idee krijgen dat er onterecht gebruik gemaakt  wordt van sociale voorzieningen en dat misbruik en fraude niet bestraft worden, is dat “de bijl aan de wortel van de solidariteit”. Dan komt de zorg voor mensen die het echt nodig hebben onder druk te staan. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanwege het draagvlak onder mensen (stemmers) voor ons sociaal stelsel.

Handhaving heeft wat mij betreft meerdere kanten. Natuurlijk moet misbruik en fraude worden opgespoord en bestraft. Maar nog belangrijker is de preventieve kant. Door een goede communicatie, een grote pakkans en een aansluiting bij de zorg kunnen we veel voorkomen. In Oss integreren we handhaving dan ook bij  Werk & inkomen en Zorg. Door te voorkomen dat het fout gaat blijft het draagvlak voor Oss als sociale gemeente groot. Door bovendien snel in te grijpen wanneer er toch iets niet klopt, worden problemen niet onnodig groot. Handhaving, solidariteit en zorg voor mensen, kunnen we niet los van elkaar zien. Het is heel goed dat we daar stevig op inzetten.

Posted in: Uncategorized