Democratie en verantwoordelijkheid

Posted on 17 augustus 2012

3


Ik hoor het te begrijpen. In tijden van verkiezingen worden beloften gedaan. Ook al is van tevoren bekend dat die beloften nooit kunnen worden ingelost. Onderzoek heeft tenslotte uitgewezen dat mensen wel idealen hebben maar zich bij hun kiesgedrag toch vooral laten leiden door eigenbelang.

En dus, laat ik het dicht bij huis houden, is het CDA nu tegen bezuinigingen op de kinderopvang en tegen een langstudeerboete of sociaal leenstelsel voor studenten. En dus wil de PVDA überhaupt minder bezuinigen en, zo vlak na de olympische spelen, sport in zijn geheel ontzien. De VVD wil zelfs meer geld uitgeven aan topsport. En nog straffer: Roemer’s Socialistische Partij garandeert de koopkracht voor iedereen tot ver boven modaal. Het begrotingstekort zal daardoor oplopen tot flink boven de drie procent. “Maar” zegt Roemer: “De eventuele Europese boete die daaruit volgt, die betaal ik gewoon niet. Over my dead body. Spanje en Griekenland krijgen ook meer tijd.” Mooi om te horen. Nederland in het rijtje met Griekenland en Spanje. Die kant gaat het dan wel op.

De verkiezingen zouden wat mij betreft niet alleen moeten gaan over geld, begrotingstekorten en koopkrachtplaatjes. Verkiezingspraatjes zouden geen variant mogen zijn op de slogan: “stem op mij, want dan valt het voor jou allemaal nog mee”. De verkiezingen zouden moeten gaan over de vraag in hoeverre we verantwoordelijk zijn voor elkaar en hoe ver we daarin kunnen gaan. Over de vraag wat de gemeenschap moet regelen en waar we zelf voor verantwoordelijk zijn. Nog afgezien van de betaalbaarheid. In het dagelijks leven is de nadruk komen te liggen op waar we recht op denken te hebben. En wordt er veel minder gekeken naar waar we verantwoordelijkheid voor dragen. Voor onszelf, ons gezin en onze naasten en, niet te vergeten, ons nageslacht. Door het doen van beloften die niet kunnen worden waargemaakt versterkt de politiek die trend.

Volgens mij bestaat democratie niet uit een optelsom van rechten. Democratie gaat ook over verantwoordelijkheden. Ik verwacht van de politiek maar vooral van het CDA dat het dàt verhaal vertelt.

Posted in: Uncategorized