Samen voor onze jong

Posted on 22 april 2012

0


Donderdag negentien april hebben veertien schoolbesturen hun handtekening onder een intentieverklaring over passend onderwijs gezet. Ze geven daarmee aan echt samen te willen werken en het belang van onze jong boven het instellingsbelang te willen stellen. Dat is mooi. Maar mooie woorden alleen zijn niet genoeg. Er moet garen op de klos komen. Geen woorden dus, maar daden!

De verzuiling zou voorbij zijn en de tijd dat onderwijsbesturen zich verkneukelen over een zwakke school bij de concurrentie ligt hopelijk ver achter ons. Toch is echt samenwerken en verder kijken dan het instellingsbelang nog niet zo vanzelfsprekend. Een school met veel zorgleerlingen heeft een grotere kans op slechte resultaten. Slechtere resultaten vertalen zich in een negatief inspectierapport en in minder aanmeldingen. En de school die uitspreekt zich te profileren als warme plek voor leerlingen met concentratie of gedragsproblemen zal onherroepelijk krimpen. Op zo’n school melden veel ouders hun kind juist niet aan.

Iedereen zal het eens zijn met de stelling dat kinderen belangrijker zijn dan instellingen. Maar wanneer er onderwijs geboden moet worden aan een kind dat echt lastig is, welke school neemt zo’n leerling dan aan?  En zijn scholen die vanwege hun geografische ligging minder zorgleerlingen hebben bijvoorbeeld bereid financieel bij te dragen voor leerlingen elders in de regio? Van nature zijn scholen elkaars concurrent en niet automatisch geneigd elkaars problemen op te lossen.

Gelukkig zijn in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst. Als dat wel zo was dan zou het waarschijnlijk bij het uitspreken van goede bedoelingen blijven. De wet op het passend onderwijs kàn een hefboom zijn om het belang van goed onderwijs aan alle kinderen nu echt voorop te stellen. De veertien schoolbesturen hebben door het ondertekenen van de intentieverklaring aangegeven die hefboom te willen gebruiken. Mooie woorden. Maar woorden alleen zijn niet genoeg. Er is werk aan de winkel. Geen woorden maar daden! Samen voor onze jong.

Posted in: Uncategorized