Goede tijden, slechte tijden

Posted on 18 april 2012

0


Het is de jeugd van tegenwoordig, meneer, en de politici deugen niet meer en het leven is duurder dan ooit. Ach, hou toch op, schrijft Hans Geybels, de tijden zijn zoals het weer: soms goed, soms slecht. Laten we focussen op de echt belangrijke zaken.

De jeugd van tegenwoordig deugt niet, wist de Griekse filosoof Socrates al in de vijfde eeuw voor Christus. En de Romeinse magistraat Cato Maior verlangde in de tweede eeuw na Christus al terug naar de goede oude tijd. Eigenlijk lijkt er sinds die tijd niet veel veranderd. De tijden zijn slecht, hoor je vaak.  En dat is de schuld van de economie, de bankiers, de profiteurs, de politiek, de media, de linkse kerk en het kapitalisme. Veel gezinnen ervaren een harde realiteit.  Maar kunnen de tijden wel slecht zijn, stelt Geybels? Of zijn de tijden gewoon wat ze zijn en is het aan ons er letterlijk het beste van te maken? Al zal dat niet voor iedereen gemakkelijk zijn.

We leven in een tijd van snelle veranderingen. Tijden waarin het duidelijk is dat de dingen niet kunnen blijven zoals we gewend zijn. Dat levert spanningen op. Mensen gaan op zoek naar zekerheden om zich aan vast te klampen. Begrijpelijk, maar in mijn ogen niet altijd even constructief. De echte vraag die voorligt is de volgende: “Hoe kunnen we Oss, Nederland, Europa, of de wereld zo herinrichten dat volgende generaties het net zo goed hebben als wij?”.

Om in die termen over de toekomst te denken is praktische wijsheid nodig, aldus Geybels. “Praktische wijsheid toont waar het echt op aankomt om het leven te laten slagen en gelukkig te worden.” Laten we met die wijsheid bouwen aan de toekomst van Oss, in de wetenschap dat het niet blijft zoals het was. Onze opdracht is wat mij betreft helder. Goede tijden of slechte tijden. Het gaat niet om de tijd maar om wat wij er van maken.

Posted in: Uncategorized