Wedstrijd ver plassen

Posted on 10 april 2012

0


“Betekenisloos of immoreel”, blogt bijna naamgenoot en collega wethouder René Peeters uit Almere, wanneer hij schrijft over de misstanden bij de Amarantis onderwijsgroep. Genadeloos legt hij uit dat de baas van Amarantis, Bert Molenkamp, een prachtige uitkoopsom ontving voor het feit dat hij zijn organisatie achterliet met een schuld van € 132.000.000. 

Voor instellingen met maatschappelijke doeleinden, waaronder onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en ziekenhuizen, is de opdracht duidelijk. Zo efficiënt mogelijk zorgen voor goede zorg, goed onderwijs en goede woningen. Vaak gaat dat goed. Soms ook niet. Kranten staan vol met verhalen over instellingen als Amarantis, Vestia, Philadelphia-zorg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg enzovoort. Allemaal instellingen met bestuurders (en toezichthouders) die in meer of mindere mate vergaten waarvoor ze betaald worden. Met alle gevolgen van dien.

Hoewel de gelegenheid de spreekwoordelijke dief maakt, zijn een gebrek aan toezicht of het niet bestaan van voldoende regels volgens mij geen afdoende verklaring voor schadelijk gedrag. En om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen is een nadruk op meer regels en beter toezicht alleen, zeker niet voldoende. “Wanneer een onderwijsinstelling een hoofdkantoor heeft op de Amsterdamse Zuidas, zouden mensen gewaarschuwd moeten zijn”, blogt Peeters. Peeters heeft gelijk. Er is dus blijkbaar een cultuur ontstaan waarbij bestuurders megalomane plannen konden maken en uitvoeren zonder dat de echte vraag uitdrukkelijk gesteld werd: “Wat schieten onze jong (de patiënten, de burgers) er mee op”?

Uiteraard moeten we goed kijken naar de regels. En zeker zullen toezichthouders beter werk moeten leveren. Maar echt verder komen we pas wanneer we samen werken aan een cultuur waarin bestuurders met megalomane plannen of exorbitante beloningen meewarig worden aangekeken en gezien worden voor wat ze zijn. Grote mensen die onderling een wedstrijd ver plassen doen zonder zich te realiseren waar ze werkelijk mee bezig zijn.
001_food-image-HOR056010I01.jpg

Posted in: Uncategorized