Wees verschillig

Posted on 18 maart 2012

0


We oordelen te weinig, betoogt Frank Furedi tijdens de Hannah Arendt-lezing van 15 maart, waarvan in de Trouw van 17 maart een bewerking is verschenen. “Echte tolerantie heeft behoefte aan mensen die durven te oordelen over andermans mening, en die vervolgens respectvol verdragen.” Alleen zo breng je een dialoog op gang.

Zero Tolerance

Tolerantie is een mooi woord en een moeilijk iets. Aan de ene kant spreken we over Zero Tolerance, alsof de minste toegeefelijkheid, of het hebben van afwijkende ideeën, alleen morele lafheid aan kan tonen. Aan de andere kant durven we vaak geen waardeoordelen meer uit te spreken uit angst intolerant, ouderwets, fundamentalistisch of bekrompen genoemd te worden. 

Onverschilligheid

In het denken van Furedi is tolerantie geen wenselijke karaktertrek, maar een houding ten opzichte van personen en ideeën die niet de jouwe zijn. Tolerantie, in de betekenis van niet oordelen, is een mooi woord voor onverschilligheid. Echte tolerantie is geen onverschilligheid. Je mag andermans opvattingen en gedragingen beoordelen maar je moet ze ook verdragen, ook al vind je ze stuitend.

Oordeel en verdraag

Zero tolerance en onverschilligheid, het lijken twee uitersten en ergens zijn het dat ook. Maar voor beiden is geen eigen oordeelsvermogen nodig. Beide vormen keren mensen af van de samenleving. Bij beide vormen is geen dialoog meer mogelijk.  Volgens Hannah Arendt maakt juist oordelen mensen open voor de samenleving. “De kracht van het oordeel is gebaseerd op de potentiële overeenstemming met anderen.” In het licht van de Osse politieke beschouwingen van aanstaande donderdag 22 maart een interessant standpunt.

Posted in: Uncategorized