Groei of duurzaamheid

Posted on 8 maart 2012

1


We groeien ons dood zegt Paul de Blot op zijn weblog. “Het streven naar groei wordt steeds krachtiger. We willen groeien en doen er alles aan om te blijven groeien. Het zou voor de hand liggen om niet meer geld uit te geven dan we verdienen, maar door de bijna grenzeloze mogelijkheid om geld te lenen, is onze schuldenlast onbeheersbaar geworden.”

Een mens is een bijzonder wezen. Van een eenmaal ingeslagen denkpatroon kunnen we maar moeilijk afwijken. Zelfs als alles er op wijst dat de ingeslagen weg doodlopend is, blijven we vasthouden aan onze bestaande kijk op de werkelijkheid. Dit fenomeen kan leiden tot ongelukken van formaat. Misschien moeten we er rekening mee houden dat groei niet in alle opzichten door zal kunnen gaan. Tot het moment dat we werkelijk uit het niets iets kunnen scheppen, zal voor iedere dienst of product uiteindelijk de rekening moeten worden betaald. Of, in de woorden van nobelprijswinnaar Milton Freedman: “There is no such thing as a free lunch”.  Ook groei heeft zijn prijs.

Paul de Blot is helder in zijn analyse: “Economische groei is een materieel proces en materiële groei heeft grenzen. Het leven stelt heel andere eisen aan groei. In het leven gaat het om kwaliteit en samenhang”. Misschien zijn we die laatste wijsheid in onze blinde drang naar groei een beetje kwijtgeraakt.

Misschien moeten we accepteren dat onze extreme focus op groei een doodlopende weg is. We zouden ons denken moeten ombuigen. We zouden moeten proberen minder krampachtig vast te houden aan wat we ervaren als verworvenheden en proberen minder te streven naar steeds meer economische groei, consumptie en luxe. Misschien moeten we juist streven naar een duurzaam evenwicht. Naar duurzame kwaliteit in samenhang. Voor onszelf, onze naasten en onze kinderen.

Posted in: Uncategorized