Ontgroening Ruwaard

Posted on 1 februari 2012

4


Dinsdagavond 31 januari vond er een informatieavond plaats over onderwijs in de Ruwaard. Er worden in de Ruwaard (maar zeker niet alleen daar) veel minder kinderen geboren dan voorheen. Er is dus onderwijsruimte over. En er zal in de nabije toekomst meer onderwijsruimte “leeg” komen te staan. Één school is zeer dringend toe aan renovatie of nieuwbouw. Omdat de gemeente in deze tijd haar steeds schaarser wordende middelen zeer zorgvuldig in wil inzetten en omdat er door de zogenaamde ontgroening voldoende onderwijsruimte in de Ruwaard beschikbaar is, zal die nieuwbouw er niet komen. Dat heeft gevolgen voor de hele Ruwaard.

“Niemand realiseert zich hoe hard het aantal leerlingen achteruit holt. Van de 6762 basisscholen in ons land hadden er 2948 al te maken met ontgroening” stelt Leo Niessen, adviseur Bevolkingskrimp in Schoolfacilities. ” 44 procent van de basisscholen heeft al te maken met ontgroening en dat zal stijgen tot 95 procent, zo blijkt uit recente cijfers van de minister.” “De meeste bestuurders zitten nog in de bewustwordings of ontkenningsfase”, gaat Niessen verder. “Prognoses zijn vaak veel te optimistisch, omdat ze uitgaan van allerlei aannames die getuned zijn op groei”.

Nieuwe realiteit

Ook in Oss blijken de prognoses die gebruikt werden tot maart 2011 erg optimistisch. Hoewel bekend was dat er minder kinderen geboren werden is bijvoorbeeld uitgegaan van woningbouw waardoor er veel nieuwe jonge gezinnen bij zouden komen. Nu ook dat tegen blijkt te vallen, (er worden in Oss nauwelijks nieuwe woningen gebouwd), is het ook voor de grootste optimist helder en duidelijk, de ontgroening is een realiteit waar iedereen mee te maken krijgt.

Deze nieuwe realiteit, in combinatie met een gemeente met fors minder financiële armslag, vraagt om samenwerking. Of in de woorden van Niessen: “Het is schadelijk de feiten te ontkennen. Het heeft geen zin de realiteit te willen bestrijden. Onderwijs en overheid moeten in het belang van de jeugd de ontgroening zo goed mogelijk begeleiden.” En dat is precies wat we in Oss gaan doen.

Oss heeft een geschiedenis van goede samenwerking tussen gemeente en onderwijs. Onderwijs en gemeente gaan samen in alle rust en realiteit kijken hoe en waar zo goed mogelijk onderwijs in zeer goede schoolgebouwen duurzaam georganiseerd kan worden. Omdat de huisvestingsproblematiek in de Ruwaard het meest urgent is, wordt daar het eerst over gesproken. De hele gemeente Oss inclusief de kernen zal volgen.  

Uitgangspunten

Terug naar de informatieavond van 31 januari. Zowel de gemeente als de drie onderwijsbesturen hebben het volgende proberen duidelijk te maken: “We zijn ons bewust van de realiteit en willen samen tot een duurzame oplossing komen”. We hebben de volgende uitgangspunten vastgesteld: 1) Welke oplossing er ook komt, ze zal duurzaam moeten zijn. 2) Scholen zijn er niet op uit elkaar te bestrijden maar elkaar te helpen. 3) Er moet in de Ruwaard iets te kiezen blijven. Zowel qua denominatie, onderwijsconcept en identiteit. 4) Onderwijsgeld moet naar het primair proces en niet naar “loze stenen”. We gaan nu werken, schrijven en rekenen aan een aantal scenario’s.  

We hebben ervoor gekozen alle belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk tijdstip bij het proces te betrekken. Dat heeft als nadeel dat er over de richting en de uitkomst van het proces niets concreets valt te melden. Maar het gaat wel om onze kinderen en onze scholen. Openheid en helderheid vanaf het begin vinden we dus erg belangrijk. Wordt vervolgd.

Posted in: Uncategorized