De passie van de professional

Posted on 24 januari 2012

1


“Overheid, dien de passie van de professional!”, roept Bart-Jan Gardebroek op Christendemocraat.nl. Passie komt bij mensen recht uit het hart. “Passie verbindt de waarde aan de actie”.

In de publieke sector zijn professionals werkzaam die vaak vanuit passie voor hun beroep hebben gekozen. Of het nu de docent betreft die jonge mensen graag iets wil leren, de verpleegkundige die graag voor zieke mensen wil zorgen of de politieagent die graag voor een veilige leefomgeving zorgt; mensen zijn trots wanneer ze bezig zijn met de kern van het beroep. Vaak lopen professionals echter tegen een bureaucratisch woud van regels, lijstjes, blauwdrukken en procedures aan. Procedures en regels die alleen maar afleiden van waar het werkelijk om gaat.

“Bureaucratieën zijn rationeel en efficiënt, en iedereen wordt op gelijke wijze behandeld,” stelt Gardebroek. “Hoewel deze visie waardevol is, is ze niet de enige. De manier waarop een opdracht uitgevoerd wordt, is immers ook aan andere waarden gebonden. Iemand kan een weg door een bos trekken. Dat is de goedkoopste en meest efficiënte manier. Maar men kan de weg ook rond het bos leggen, dat is de ecologische manier.” Veel tijd gaat verloren in de “papiermolen” van het onderwijs. En de korte documentaire “de zorgfabriek” laat treffend zien hoe bedrijfslogica en “efficiency” in de zorg, een tehuis voor senioren in een fabriek kunnen veranderen. 

Misschien zijn we wat te ver  doorgeslagen in onze politieke neiging bureacratisch sturing te geven aan processen. Misschien heeft Gardebroek gelijk en krijgen we inderdaad een wanverhouding tussen verantwoording en verantwoordelijkheid. Misschien is de druk om aantoonbaar efficient en in juridische zin foutloos te werken zo groot geworden dat professionals meer dan hen en ons lief is bezig zijn verantwoording af te leggen in plaats van hun verantwoordelijkheid te nemen. Of om het populistisch uit te drukken: “zolang we typen, werken we niet”. Professionals willen letterlijk zinvol werken. Laten we dat meer mogelijk maken. Laten we weer uitgaan van de passie van de professional.

Posted in: Uncategorized