InspiRAADzie

Posted on 22 januari 2012

0


Gemeenten staan voor grote uitdagingen. Samengevat; meer taken met veel minder geld. Gemeenten kunnen niet oneindig veel efficienter gaan werken. Ombuigen via de zogenaamde “kaasschaafmethode” kan niet verder meer. Ook Oss ontkomt dus niet aan het maken van fundamentele keuzes. Het politiek bestuur zal aan deze  politieke heroriëntatie en herinrichting sturing moeten geven. Dit vertelden bestuurskundige Aart van Tuijl en trainer / coach Andre Meiresonne hun toehoorders in de Osse raadzaal tijdens de drukbezochte bijeenkomst InspiRAADzie op 19 januari.

Een zaal vol gemeenteraadsleden, ambtenaren, de burgemeester, wethouders en andere belangstellenden werd met de neus op de feiten gedrukt. We zullen met zijn allen grondig het debat moeten voeren over de vraag hoe Oss er in de toekomst uit moet zien. En we zullen daarbij buiten de gebaande paden moeten denken. De bijeenkomst in de Osse raadzaal was de aftrap voor dat debat, voor die fundamentele heroriëntatie. Dat maatschappelijke betrokkenheid en burgerparticipatie zowel bij het debat als bij het maken van de uiteindelijke keuzes van groot belang is, lijkt duidelijk. De aanzet voor het debat werd, zoals gezegd, gegeven door Meiresonne en van Tuijl. Hun bijdrage is als gastopiniestuk opgenomen in het Brabants Dagblad van 21 januari.

“De overheid zorgde altijd goed voor ons, we hebben ons kunnen ontwikkelen. Dat we zelf ook verantwoordelijk zijn, is wat lastiger te accepteren” stelt Meiresonne in zijn opiniestuk.  We hebben geluk dat we in Nederland wonen, zegt hij. “Zeven miljard aardbewoners hebben het minder goed dan wij. En het kan alleen maar beter worden. Als we op het andere been gaan staan. Van “zorg voor mij (en daar heb ik recht op)” naar “wat kan ik zelf en waar kunnen we samen voor zorgen”.

Waarschijnlijk heeft Meiresonne een punt. De tijd dat de overheid mensen van de wieg tot het graf kon verzorgen is voorbij. De tijd van “zorg voor mij, want daar heb ik recht op” ook. Jacobine van Geel zei tijdens het CDA congres: “Het denken begint bij mensen, niet als losse individuen maar in samenhang”. Ze heeft wat mij betreft gelijk. In die richting zullen we tenminste een deel van de oplossing moeten zoeken. Op 19 januari is het debat over de fundamentele heroriëntatie gestart. Ook Oss ontkomt niet aan het maken van fundamentele keuzes. Die keuzes moeten we samen maken.

Posted in: Uncategorized