Passend onderwijs

Posted on 16 december 2011

2


Probleemjongeren hebben een hulpvraag; de docent geen zorgplicht. Dit stelt docent wiskunde Annelies Jonkman in de volkskrant. Ze plaatst kanttekeningen bij de nieuwe wet op het passend onderwijs omdat die scholen zou verplichten zorgleerlingen hoe dan ook op school te houden. Want: “leerlingen wettelijk steunen in het idee dat ik vanaf hun aanmelding bij mij op school verder verantwoordelijk ben voor het halen van hun diploma is slechte zorg.”

Thuiszitters

Op dit moment gaan er in onze regio 26 leerlingen helemaal niet naar school. Dit zogenaamde thuiszitten heeft verschillende oorzaken. Maar duidelijk is wel dat we niet in staat lijken te zijn een behoorlijk groot aantal leerlingen te geven wat ze absoluut nodig hebben: onderwijs.

Passend onderwijs

Door de wet op het passend onderwijs worden scholen binnen een regio gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs aan alle leerlingen. Dat betekent niet, zoals Jonkman lijkt te beweren, dat individuele scholen alle zorg moeten kunnen aanbieden. Wel dat er binnen de regio tussen schoolbesturen goede afspraken gemaakt moeten worden en dat alle zorg wel geboden wordt. 

Samen verantwoordelijk

Door de nieuwe wet op passend onderwijs en bijvoorbeeld de transitie in de jeugdzorg, wordt regionale samenwerking nog veel belangrijker. Die samenwerking zal verder moeten gaan dan tot nu toe het geval is. In onze regio zijn gemeenten en schoolbesturen (samenwerkingsverbanden) al stevig in gesprek. Zo stevig zelfs dat we landelijk als voorloperregio te boek staan.  Toch zal er nog heel wat water door de maas moeten stromen voordat we klaar zijn voor de nieuwe wet. Maar het kan en het moet wel. In het belang van onze kinderen.

Posted in: Uncategorized