Chagrijn in de samenleving

Posted on 13 december 2011

0


Er waart een spook van negativiteit rond in Nederland, aldus de Tilburge socioloog  Gabriël van den Brink. In het boek Eigentijds Idealisme, rekent van den Brink af met dat verfoeide negativisme.

Bij de presentatie van zijn nieuwe boek hield van den Brink volgens Trouw een korte toespraak. Hij vatte zijn jarenlange onderzoek samen met een aantal uitspraken. Zijn voornaamste conclusie is dat de Nederlander, al is het beeld soms anders, niet op de eerste plaats een najager van het individueel belang is. We hebben juist veel voor elkaar over en willen graag van betekenis zijn voor elkaar.  

Probleem is dat beleidsmakers en politici: “ervan uitgaan dat de mens een  egoïstisch wezen is dat door prikkels gestuurd kan worden”. En: “Het daaruit voortvloeiende beleid heeft tot een probleem geleid dat Paul Schnabel, de directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau als volgt heeft verwoord: “met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht.”

We willen dus graag een maatschappij waarin we weer belangrijk voor elkaar zijn. Waarin ons welzijn en dat van onze omgeving een belangrijkere rol speelt. In politiek beleid en handelen ziet van den Brink deze waarden niet terug. Hierin schuilt volgens hem de kern van het “maatschappelijk chagrijn”. Stof tot nadenken zou ik zeggen…

Posted in: Uncategorized